Skip to main content

Over Ons

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free ©

NAAM:
Stichting Historiehuis van de Maasvallei.
Ook bekend als: Historiehuis van de Maasvallei.

CONTACTGEGEVENS:
Adres:
Op de Berg 4-6
6181 GT Elsloo

Telefoon: 046-4376052

E-mail: info@historiehuismaasvallei.nl

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: de heer Hugo Luijten uit Elsloo
Secretaris: mevrouw Anita van Mulken uit Meers 
Penningmeester: de heer Guus Peters uit Elsloo
Lid: mevrouw Marianne van Kan-Notten uit Catsop 
Lid: mevrouw Maria Heijen uit Elsloo

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur voorziet zelf in de benoeming van bestuursleden. Een en ander is notarieel laatstelijk vastgelegd in de statuten van de Stichting d.d. 25 juni 2021.

BELONINGSBELEID:
De stichting telt een 30-tal vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. De bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning (vergoeding of vacatiegeld). Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed. Dit betreft de reiskosten in geval er activiteiten uitgevoerd worden buiten de gemeente Stein. Daarnaast heeft de gemeente Stein een beroepsmatig functionaris ingezet voor 0,5 fte ter vervulling van de taak van conservator. Voor de stichting zijn hieraan geen kosten verbonden. Het salaris en overige arbeidsvoorwaardelijke kosten gaan rechtstreeks ten laste van de gemeente Stein.

MISSIE
De missie van Stichting Historiehuis van de Maasvallei bestaat uit:

1. Het verzamelen, bijeenhouden en tentoonstellen van geschied-en volkskundige objecten van de Limburgse Maasvallei in een museum in de oude dorpskern van Elsoo.
2. Het bevorderen van onderzoek en kennis van hierboven genoemde objecten.
3. Het vergaren en overdragen van kennis over de geschiedenis van de Limburgse Maasvallei of delen daarvan.

FISCAAL NUMMER:
817903252

ANBI
Historiehuis van de Maasvallei is een ANBI stichting, waardoor uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is op uw Aangifte Inkomstenbelasting. Meer informatie ⇢


De oprichting

Al in 1957 smeedde een drietal mannen plannen voor een museum in Elsloo. Aanleiding was de restauratie van de in verval geraakte, voormalige schippersbeurs. Vanaf deze tijd werd al begonnen met het verzamelen van voorwerpen, die bruikbaar waren voor het museum. En op 28 februari 1959 werd de Stichting Streekmuseum de Schippersbeurs in het leven geroepen.
Niet lang hierna werd het stichtingbestuur in de gelegenheid gesteld om de twee mooi gelegen schilderachtige huisjes Op de Berg aan te kopen. In september 1959 werd begonnen met de restauratie van deze panden. Beide woningen verkeerden in een vervallen staat. Tijdens de werkzaamheden kwamen bij het wegkappen oude open haarden te voorschijn. Na de restauratie werden de huisjes ingericht, zoals ze in de vorige eeuw werden bewoond. 

Ontwikkeling van het streekmuseum 
De weinig geruchtmakende verdwijning van een groot deel van de oude westelijke woonkern van Elsloo in 1935 tengevolge van de aanleg van het Julianakanaal, heeft bij de “verdreven” inwoners, waarvan dus een groot deel elders in de gemeente onderdak moest vinden, generaties lang grote indruk nagelaten en wellicht het gevoel voor geschiedenis aangescherpt .

Voor de ontwikkeling en beleidsvorming met betrekking tot het Museum is de gevonden huisvesting van essentiële betekenis geweest. Immers de ligging en de aard van deze huisvesting bracht met zich mee, dat het museumcomplex zelf met zijn directe omgeving het karakter kreeg van een openluchtmuseum. Logisch dat de twee eenvoudige, eeuwenlang bewoonde huisjes zonder veel ingrepen een beeld moesten geven van: leven, wonen en werken in Elsloo  en de rest van de Maasvallei van 1650 tot 1950.

Een periode dus met een duidelijk af te bakenen verzamelrichting. Een homogene periode ook die vrijwel definitief is afgesloten met de doorbraak van het tijdperk van technologie, welvaart en ingrijpende cultuurveranderingen. Een lange periode die nog slechts bij weinigen uit eigen ervaring bekend is, maar een bijna volkomen vreemde wereld voor de jongeren van nu en zeker voor toekomstige generaties.
Het Streekmuseum van Elsloo wil en kan de herinnering aan deze vroegere tijden bewaren uit respect voor onze voorouders, maar vooral ook om een zeer concreet beeld van onze geschiedenis te kunnen voorhouden aan nieuwere generaties, die vaak erg weinig weten van het verleden, van hun wortels. Zeker als men bedenkt dat wanneer het verleden niets betekent voor het heden, wat betekent het heden dan voor de toekomst?

Foto Leo Everard

medewerkers museum 2010

een deel van de medewerkers in 2009: straattheater Aelse 1925 bij gelegenheid 50-jarig bestaan museum

In 2009 bestond het museum 50 jaar. Er werden verschillende evenementen georganiseerd om deze mijlpaal te vieren. Zo was er de onthulling van een plaquette met daarop de namen van de stichters van het museum.
Tijdens het Museum- en Monumentenweekend werd in en rondom het museum het verleden herbeleefd met straattheater door de vrijwilligers van het museum. Zij voerden de bezoekers terug naar het cultureel, religieus en huiselijk leven rond 1925.
Dit spel genaamd Aelse 1925 speelde zich af in en rondom het streekmuseum en was daarom dan ook geen gewoon toneelstuk, maar gaf de bezoeker een inkijk op de alledaagse gebeurtenissen uit vroegere tijden.
Tijdens het spel waren ook verschillende oude ambachten te zien, zoals dit gewoon was anno 1925 in een dorpje langs de Maaskant. De damesgroep “De Bésjen” uit Stein was ook van de partij; zij gaven een mooi beeld van de klederdracht in deze omgeving begin vorige eeuw. Op beide dagen mochten wij heel veel bezoekers verwelkomen: het was een groot succes!

Per 25 juni 2021 is de naam van onze stichting "Streekmuseum Elsloo" gewijzigd in "Historiehuis van de Maasvallei". Met deze naamswijziging willen wij duidelijk aangeven dat we meer zijn dan alleen een streekmuseum, al zal het museum de basis blijven onder alle activiteiten.
De activiteiten van het Historiehuis van de Maasvallei bestaan uit: beheer en exploitatie Streekmuseum, beheer van een unieke streekdracht-collectie uit de Maasvallei, het ontwikkelen van sociaal-maatschappelijke activiteiten onder de noemer "Terug Naar Toen" en last but not least het beheer en exploitatie van het Kennis- en Informatie Centrum over het ontstaan en de ontwikkeling van de Maasvallei.


Vrijwilliger worden? Graag!

Historiehuis van de Maasvallei te Elsloo is een onafhankelijke stichting waarvan het bestuur samen met een conservator en met een team van een 30-tal enthousiaste vrijwilligers de organisatie draait. Zonder hen zou de stichting en met name het museum niet kunnen functioneren. De vrijwilligers zijn met een aantal taken belast, zoals:

Ontvangst van bezoekers en gasten
Minimaal twee vrijwilligers zijn tijdens openingstijden aanwezig. Zij geven informatie en gidsen bezoekers door het museum en desgewenst door de historische dorpskern. Deze vrijwilligers werken volgen een rooster en kunnen zelf bepalen hoeveel dagdelen zij inzetbaar zijn.

Rondleiden van bezoekers en schoolklassen
Een aantal vaste vrijwilligers houdt zich bezig met het geven van rondleidingen. Voor iedere aanvraag van een school of groep worden zij speciaal begeleid. Op deze manier heeft het museum vaste groepen van diverse scholen die ieder jaar het museum bezoeken.

Activiteiten
Diverse vrijwilligers zijn betrokken bij de realisatie van bijzondere projecten, zoals regelmatige thema-exposities en de nostalgische modeshow. Ook zorgen zij voor de promotie en PR. Deze vrijwilligers kunnen ook projectmatig ingezet worden.

Assisteren bij de opbouw van tentoonstellingen, behoud en beheer
Een aantal vrijwilligers houdt zich bezig met taken zoals het beheer van de collectie, de opbouw van tentoonstellingen, het bijhouden van het klein onderhoud.

Daarnaast zijn er nog andere projecten die door vrijwilligers worden uitgevoerd, waaronder de digitalisering van de collectie. 

Op dit moment kun je voor de volgende werkgroepen aanmelden:
* klein onderhoud en schoonmaak
* collectie
* expositie
* 65-jarig bestaan
* ICT

Informatie en communicatie
Het bestuur werkt zelf ook mee in de diverse vrijwilligerstaken. Voor een goed onderling contact, een optimale communicatie en een gelijke informatievoorziening wordt enkele keren per jaar een vrijwilligersbijeenkomst belegd. Ook ontvangt men regelmatig een digitale nieuwsbrief. Vrijwilligers kunnen ook cursussen volgen. Uiteraard worden zij uitgebreid begeleid als zij als nieuwe vrijwilliger komen meewerken.

We Want You
Wie zich actief voor het museum wil inzetten, wordt van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen. Want wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hart hebben voor geschiedenis en cultuur.

Wil je vrijwilliger worden, kom dan naar het museum. Aanwezige vrijwilligers zullen je graag informeren over hun werkzaamheden. Want de mensen die zich dagelijks inzetten voor het museum zijn blij met het nieuwe museum. Graag laten ze je zien waarom ze zo enthousiast zijn! Kom daarom kennis maken met het Historiehuis van de Maasvallei in Elsloo.
Meld je bij voorkeur even aan op info@historiehuismaasvallei.nl 

Toegankelijkheid

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0 image, djextensions ©

Wij vinden het belangrijk dat onze website begrijpelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor slechtzienden, kleurenblinden, laaggeletterden en mensen met een motorische beperking. 

Daarom zie je nu rechtsonder op uw scherm dit icoontje ⇢ accessibility. Als je daarop klikt opent een popup scherm met diverse instellingen om de tekst beter leesbaar te maken.
In Nederland zijn er ruim 6 miljoen mensen die behoefte hebben aan websites die digitaal goed toegankelijk zijn. 

Je kunt de tekst ook laten voorlezen; klik daarvoor op "schermlezer"
Als je op "lees modus" klik wordt alle opmaak van de pagina's verwijderd zodat alleen tekst over blijft.

Het is voor iedereen belangrijk dat websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijk zijn, zeker voor mensen met een beperking. Het gaat soms om kleine aanpassingen zoals goed contrast tussen tekst en achtergrond. Maar het is ook belangrijk dat een website goed werkt op een tablet of gelezen kan worden door hulpsoftware. De richtlijnen helpen web- en appbouwers, redacteuren en opdrachtgevers bij het toegankelijk maken van online content. Daardoor worden websites optimaal toegankelijk voor een zo groot mogelijke groep gebruikers.

Als je desondanks problemen ervaart op deze website, maak daar dan melding van naar info@historiehuismaasvallei.nl

Sorry, pagina niet gevonden

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet (meer)

De pagina die u heeft opgevraagd, is niet gevonden. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn:

 • De pagina is verwijderd / bestaat niet meer
 • De URL is verkeerd gespeld
 • De linkstructuur van de website is veranderd
 • De pagina is verkeerd omgeleid

U kunt het volgende doen:

 • Controleer het internetadres in de adresbalk
 • Ga naar het menu hierboven voor een compleet overzicht van de website
 • Gebruik de zoekfunctie hierboven om te vinden wat u zoekt
 • Neem contact met ons op voor een specifieke vraag

Voor uw gemak hebben wij belangrijke bezoekers-informatie hieronder vermeld, voor het geval u daarnaar op zoek was.


Belangrijke informatie die u misschien zoekt

Openingstijden

Hieronder staan onze openingstijden. Voor scholen en groepen zijn -alleen op afspraak- andere tijden mogelijk. Voor meer informatie hierover neem contact op.

Het museum is gehuisvest in monumentale panden waardoor de toegankelijkheid beperkt is voor mindervaliden. De nieuwbouw is daarentegen wel voor iedereen goed bereikbaar.

 • Maandag

  gesloten

 • Dinsdag

  13.00 - 16.00 uur

 • Woensdag

  13.00 - 16.00 uur

 • Donderdag

  13.00 - 16.00 uur

 • Vrijdag

  gesloten

 • Zaterdag

  gesloten

 • Zondag

  14.00 - 17.00 uur

Overzicht Entreeprijzen

 • Entreeprijs

  4 euro per persoon

  (De museumkaart is bij ons niet geldig)

 • Kinderen t/m 14 jaar

  gratis entree

 • Groepen

  3 euro per persoon

  alleen voor groepen die uit minimaal 10 personen bestaan

 • Historische Dorpswandeling

  4 euro per persoon

  alleen voor groepen die uit minimaal 10 personen bestaan

 • Combinatie museumbezoek
  en dorpswandeling

  6 euro per persoon

  alleen voor groepen die uit minimaal 10 personen bestaan

 • Scholen

  Basisschool: een vast bedrag van 25 euro per klas.
  Vervolg onderwijs: een vast bedag van 50 euro per klas.

 • Scholenproject Jules

  Basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 : 45 euro per groep.

Lees onze Bezoekvoorwaarden

Parkeren

Buiten de oude kern

Het Historiehuis van de Maasvallei heeft geen eigen parkeerplaats.
Wij verzoeken je met klem niet in de oude kern te parkeren maar primair op de  locaties: Kaakstraat/Terhagen of Scharberg.

Als je gebruik maakt van bovenstaande parkeergelegenheden liggen andere bezienswaardigheden van Elsloo ook op loopafstand: het beschermd dorpsgezicht, het Kasteelpark, hellingbossen met bronnen en veel zeldzame planten, Slakmolen, botanische tuin, St. Augustinuskerk en een prachtig vergezicht over het Maasdal.
In de buurt liggen enkele horecagelegenheden met terras.

Wij verzoeken je vriendelijk het woongenot van de buurtbewoners te respecteren!

Hieronder kun je de route vanaf je huisadres of elk ander adres plannen.
Voor het navigatiesysteem, onze locatie is » Op de Berg 4-6 te 6181 GT Elsloo.

Openbaar Vervoer

Elsloo is overigens ook prima per openbaar vervoer bereikbaar. Vanaf het NS trein- en busstation Beek-Elsloo loop je binnen ca. 30 minuten naar de oude kern.
Ga vanuit het station naar rechts en op het einde van de weg weer naar rechts, de overweg over. Direct achter de overweg ga je linksaf en loop je steeds rechtdoor.  Volg de bordjes oude kern, Streekmuseum of Kasteel Elsloo.

    ns logo

 

     

Lees meer …Sorry, pagina niet gevonden

Bezoekers Info

Meer informatie

info@historiehuismaasvallei.nl

Adres:  Op de Berg 4 - 6 te 6181 GT Elsloo

naar inschrijving nieuwsbrief

Agenda

Klik hier voor de volledige agenda

Toegankelijkheid

Gebouwen
Het Historiehuis is grotendeels gehuisvest in monumentale panden met trappen en op- en afstapjes. Een gedeelte van het museum is ondergebracht op de 1e etage. Er is geen lift aanwezig. 
Het nieuwe gedeelte van het museum, de nostalgische keuken, het winkeltje, de benedenverdieping van de oude huisjes, het kenniscentrum en het toilet zijn wel rolstoel-toegankelijk. 

Website
Op onze website vind je linksonder een blauwe button waarmee je hulp kunt inroepen om het bezoek aan de website te vergemakkelijken.
Zo kun je lettergrootte en regelafstand wijzigen, kleuren aanpassen, afbeeldingen weglaten in een leesmodus en kun je de aangeklikte tekstblokken laten voorlezen.

Openingstijden

Hieronder staan onze openingstijden. Voor scholen en groepen zijn -alleen op afspraak- andere tijden mogelijk. Voor meer informatie hierover neem contact op.

Het museum is gehuisvest in monumentale panden waardoor de toegankelijkheid beperkt is voor mindervaliden. De nieuwbouw is daarentegen wel voor iedereen goed bereikbaar.

 • Maandag

  gesloten

 • Dinsdag

  13.00 - 16.00 uur

 • Woensdag

  13.00 - 16.00 uur

 • Donderdag

  13.00 - 16.00 uur

 • Vrijdag

  gesloten

 • Zaterdag

  gesloten

 • Zondag

  14.00 - 17.00 uur

Entreeprijzen

 • Entreeprijs

  4 euro per persoon


  De Museumkaart is bij ons niet geldig. Maar uit coulance betalen houders van de kaart slechts 2 euro entree.

 • Kinderen t/m 14 jaar

  gratis entree

 • Groepen

  3 euro per persoon

  Alleen voor groepen die uit minimaal 10 personen bestaan

 • Historische Dorpswandeling

  4 euro per persoon

  Alleen voor groepen die uit minimaal 10 personen bestaan

 • Combinatie museumbezoek
  en dorpswandeling

  6 euro per persoon

  Alleen voor groepen die uit minimaal 10 personen bestaan

 • Scholen

  Basisschool: een vast bedrag van 25 euro per klas.
  Vervolg onderwijs: een vast bedag van 50 euro per klas.

 • Scholenproject Jules

  Basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 : 45 euro per groep.

Lees onze Bezoekvoorwaarden

Overige Activiteiten

 • Workshop spek en ei bakken

  Maaltijd bereiden met de middelen en materialen van 100 jaar geleden:
  100 euro per groep + 2,50 euro per persoon

 • Seniorenochtend

  workshop: 5 euro per persoon

 • Trouwlocatie

  Trouwen in het museum: 125 euro ongeacht groepsgrootte

 • Fotolocatie

  Foto's maken bij huwelijk, communiefeest etc: een vast bedrag van 25 euro.

  Alle andere activiteiten in overleg met conservator en/of bestuur.

Op de Berg 4 - 6 Elsloo

Parkeren

Buiten de oude kern

Het Historiehuis van de Maasvallei heeft geen eigen parkeerplaats.
Wij verzoeken je met klem niet in de oude kern te parkeren maar primair op de  locaties: Kaakstraat/Terhagen of Scharberg.

Als je gebruik maakt van bovenstaande parkeergelegenheden liggen andere bezienswaardigheden van Elsloo ook op loopafstand: het beschermd dorpsgezicht, het Kasteelpark, hellingbossen met bronnen en veel zeldzame planten, Slakmolen, botanische tuin, St. Augustinuskerk en een prachtig vergezicht over het Maasdal.
In de buurt liggen enkele horecagelegenheden met terras.

Wij verzoeken je vriendelijk het woongenot van de buurtbewoners te respecteren!

Hieronder kun je de route vanaf je huisadres of elk ander adres plannen.
Voor het navigatiesysteem, onze locatie is » Op de Berg 4-5-6 te 6181 GT Elsloo.

Plan je route

Openbaar Vervoer

Elsloo is overigens ook prima per openbaar vervoer bereikbaar. Vanaf het NS trein- en busstation Beek-Elsloo loop je binnen ca. 30 minuten naar de oude kern.
Ga vanuit het station naar rechts en op het einde van de weg weer naar rechts, de overweg over. Direct achter de overweg ga je linksaf en loop je steeds rechtdoor.  Volg de bordjes oude kern, Streekmuseum of Kasteel Elsloo.

ns logo

 • Tentoonstelling "Begraven met respect"

 • Laatste nieuws over Historiehuis en aanverwante zaken

 • Maasvallei: historie van de streek en haar bewoners

 • Collectie "Crisis en Bezetting" van Harie Rouvroye

 • Bandkeramiek: unieke vondsten uit Elsloo

 • De Vikingen in Hasloa aan de Maas

 • Door archieven struinen

 • Boeken en publicaties uitgave Historiehuis e.a.

 • Historie van Elsloo, Catsop, Terhagen, Meers

 • Historiehuis en streekmuseum in de media

50.9479,5.7589

Historiehuis van de Maavallei
Op De Berg 4 - 5 - 6
6181 GT Elsloo

Partners


Lees meer …Bezoekers Info

logo balk

  

Bedankt voor uw aanmelding voor onze Nieuwsbrief!

U ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met een activatielink.
Alleen als u op die link klikt, is uw aanmelding volledig afgerond en ontvangt u in het vervolg onze Nieuwsbrief.

Om verder te gaan, maak uw keuze in het menu hierboven.

Met vriendelijke groet,

Streekmuseum Elsloo

logo balk

 

 

Bedankt

voor uw inschrijving op de Nieuwsbrief van Streekmuseum Elsloo.

Uitschrijven kunt u op elk moment. In elke ontvangen nieuwsbrief staat helemaal beneden een uitschrijflink.

Om verder te gaan, maak uw keuze in het menu.

 

Met vriendelijke groet,

Streekmuseum Elsloo