Skip to main content
Harie Rouvroye 1928 - 2018
Oorlogscollectie

Je kunt in het museum fragmenten bekijken uit de bekende en ook internationaal zeer gewaardeerde oorlogscollectie van wijlen Harie Rouvroye uit Elsloo, welke hij aan Streekmuseum Elsloo heeft geschonken.
Naast veel boeken, pamfletten, posters, oorlogsgeld en bijzondere documenten bevat de collectie ook militaire voorwerpen en alledaagse gebruiksvoorwerpen uit de oorlogstijd.

Foto boven: bevrijding, Nationaal Archief, rechtenvrij, NL-HaNA_2.24.01.03_0_900-4585. Ander fotomateriaal: Historiehuis van de Maasvallei, Wikipedia

Harie was de zoon van de Elsloose veldwachter en 12 jaar oud toen in mei 1940 Nederland door de Duitsers bezet werd.
De familie woonde in een ambtswoning, onderdeel van het gemeentehuis en Harie kreeg dus alles mee wat in die tijd in Elsloo en in de wereld speelde. Zijn fascinatie voor geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder, was geboren.
Als opgeschoten knaap verzamelde hij alles over de oorlog wat hij tegen kwam en dat ging ook na de oorlog door. Uiteindelijk tot 2014 toen hij zijn omvangrijke collectie aan de toenmalige Stichting Streekmuseum Elsloo schonk. Ondanks de uitbreiding met nieuwbouw aan de achterzijde van het museum is het ondoenlijk om alle materiaal tentoon te stellen, dus ook daar zul je een dwarsdoorsnede van deze bijzondere collectie zien.

Stichting Historiehuis van de Maasvallei is haar ere-lid Harie Rouvroye heel veel dank verschuldigd. Het museum zal ingevolge zijn wens de collectie optimaal archiveren en zo veel mogelijk aan het publiek tonen. 

Harie Rouvroye is op 13 juli 2018 overleden; hij werd bijna 90 jaar. 

 

Tussen Maas en Julianakanaal

Tijdens de verbreding van het Julianakanaal is men eind 2015 tegenover kasteel Elsloo op de restanten gestuit van kazemat S-53. Een van twee kazematten die in 1939 werden gebouwd ter verdediging van de brug van Elsloo.
Kazemat S-53 werd na de tweede wereldoorlog opgeruimd. De tweede kazemat S-54 staat nog steeds nabij de brug. Op de foto's de nu gevonden restanten van S-53.
In deze kazemat sneuvelde op 10 mei 1940 tijdens de Duitse inval soldaat Henricus Bremmers >

De stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) heeft in nauwe samenwerking met het Historiehuis van de Maasvallei een infobord geplaatst bij de bunker uit de 2e wereldoorlog die tussen Julianakanaal en Maas ligt, net over de brug richting Meers.

Deze Nederlandse bunker, betonkazemat S-54 uit 1939, is een van de weinige tastbare bewijzen van de felle gevechten die hier bij de Duitse inval op 10 mei hebben plaatsgevonden. Foto: Wim Ramackers

Bevrijding en heropbouw

"Wat was de vrede mooi toen het nog oorlog was!" verzuchten velen als ze zijn bekomen van de bevrijdingsroes. Want hoe moet het land heropgebouwd worden? Schaffen we de oude, verzuilde hokjesgeest radicaal af, of gaan we die juist netjes restaureren?

De hele serie "Na de bevrijding" kunt u als "WebApp-XL" bekijken. Uniek aan deze WebAppXL-versie is de mogelijkheid om o.a. gebruikt historisch beeldmateriaal volledig te bekijken – met aanvullende informatie. Ook van geïnterviewden kunt u langere fragmenten bekijken dan in de tv-afleveringen zijn gebruikt. Kortom: een feest voor wie al die nooit eerder vertoonde historische beelden in alle rust wil bekijken! Ontwikkeld samen met Beeld en Geluid.

Populair item bij modeshow

In de Volkskrant stond een paar jaar geleden een artikel getiteld "Bontkraag van muizenvacht: zo inventief was mode in de oorlog" geschreven door Cécile Narinx, de uit Maastricht afkomstige mode-expert en journaliste. 

Ook het Streekmuseum Elsloo heeft een echte "oorlogsmantel" in haar collectie. Deze is gemaakt van zogenaamde oorlogsdekens afkomstig van de geallieerden. Gelukkig ligt die niet in of ander depot omringd door mottenballen. Deze jas wordt zeer regelmatig door Angela Coumans-Voncken geshowd tijdens de tientallen nostalgische modeshows bij verpleeg- en verzorgingshuizen, seniorenclubs etc..

Op bovenstaande foto ziet u haar samen met een geallieerde soldaat, gespeeld door Piet Pijpers, tijdens onze nostalgische modeshow. Telkens als deze jas geshowd wordt krijgen de vrijwilligers van het Streekmuseum te maken met enthousiaste en zelfs emotionele reacties.

Geweldig dat het Historiehuis van de Maasvallei zo'n item bezit en kan tonen.

Boek 75 jaar bevrijding

Op het netvlies gebrand

"Op het netvlies gebrand" is een uniek naslagwerk vol historische en nog nooit eerder gepubliceerde teksten en foto’s van de oorlogsjaren in Stein, Meers, Maasband en Elsloo. Het bijna 500 pagina’s tellende boek geeft een uniek beeld van de oorlogsjaren tussen 1939 en 1945 in betreffende dorpen tijdens de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding. De persoonlijke verhalen beschrijven het leven tijdens de oorlogsjaren op indringende wijze.
Het boek is in een nauw samenwerkingsverband in 2020 uitgegeven door Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo (nu Historiehuis van de Maasvallei) bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Het is in een beperkte oplage gedrukt en bij voorinschrijving helemaal uitverkocht. Maar u kunt  het boek hier gratis lezen en downloaden.

Boek Harie Rouvroye 1995

Herinneringen aan oorlog en bevrijding in de Maasstreek

Met als uitgangspunt eerder door hem geschreven artikelen in een serie "Heemkundesnippers"  heeft Harie Rouvroye in 1995 een chronologisch verhaal geschreven over dorpen in de Maasstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarbij het accent overigens op Elsloo ligt.
Het is een dagboekachtig verhaal over gebeurtenissen tijdens de oorlog, rijkelijk geïllustreerd met soms unieke foto's. Het boek was bij de uitgave in 1995 direct uitverkocht. Maar u kunt  het boek hier gratis lezen en downloaden.

Boeken Tweede Wereldoorlog
fotograaf, wikipedia
Jong en oud is welkom

Vrijwilliger worden? Ja, graag!!

Historiehuis van de Maasvallei is een onafhankelijke stichting waarvan het bestuur samen met een conservator en met een team van een 30-tal enthousiaste vrijwilligers de organisatie draait. Zonder hen zou het museum niet kunnen functioneren. De vrijwilligers zijn met een aantal taken belast, zoals: ontvangst van bezoekers en gasten, rondleiden van bezoekers en schoolklassen, geven van rondleidingen.
Diverse vrijwilligers zijn betrokken bij de realisatie van bijzondere projecten, zoals regelmatige thema-exposities en de nostalgische modeshow. Anderen assisteren bij de opbouw van tentoonstellingen, beheer van de collectie, de opbouw van tentoonstellingen of de digitalisering van de collectie.
Foto:wikipedia

 

Het Historiehuis van de Maasvallei kan niet zonder de steun van vrienden. Steun die bijdraagt aan het behoud en uitbreiding van de collectie en ons kenniscentrum.
Voor je jaarlijkse steun van 25 euro krijg je op vertoon van de vriendenpas onbeperkt gratis toegang voor 2 personen tot het museum en andere onderdelen van het Historiehuis van de Maasvallei.