Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

50-jarig jubileum Streekmuseum in 2009

  • Afbeeldingen | Bron: streekmuseum elsloo ©

In 2009 vierde het Streekmuseum in Elsloo haar 50 jarig jubileum, en dat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Voor het publiek werden op 5 april en 13 september 2009 twee bijzondere uitvoeringen gehouden van “Aelse 1925”. 

De oprichting

Al in 1957 smeedde een drietal mannen plannen voor een museum in Elsloo. Aanleiding was de restauratie van de in verval geraakte, voormalige schippersbeurs. Vanaf deze tijd werd al begonnen met het verzamelen van voorwerpen, die bruikbaar waren voor het museum. En op 28 februari 1959 werd de Stichting Streekmuseum de Schippersbeurs in het leven geroepen.
Niet lang hierna werd het stichtingbestuur in de gelegenheid gesteld om de twee mooi gelegen schilderachtige huisjes Op de Berg aan te kopen. In september 1959 werd begonnen met de restauratie van deze panden. Beide woningen verkeerden in een vervallen staat. Tijdens de werkzaamheden kwamen bij het wegkappen oude open haarden te voorschijn. Na de restauratie werden de huisjes ingericht, zoals ze in de vorige eeuw werden bewoond. 

Ontwikkeling van het streekmuseum 
De weinig geruchtmakende verdwijning van een groot deel van de oude westelijke woonkern van Elsloo in 1935 tengevolge van de aanleg van het Julianakanaal, heeft bij de “verdreven” inwoners, waarvan dus een groot deel elders in de gemeente onderdak moest vinden, generaties lang grote indruk nagelaten en wellicht het gevoel voor geschiedenis aangescherpt .

Voor de ontwikkeling en beleidsvorming met betrekking tot het Museum is de gevonden huisvesting van essentiële betekenis geweest. Immers de ligging en de aard van deze huisvesting bracht met zich mee, dat het museumcomplex zelf met zijn directe omgeving het karakter kreeg van een openluchtmuseum. Logisch dat de twee eenvoudige, eeuwenlang bewoonde huisjes zonder veel ingrepen een beeld moesten geven van: leven, wonen en werken in Elsloo  en de rest van de Maasvallei van 1650 tot 1950.

Een periode dus met een duidelijk af te bakenen verzamelrichting. Een homogene periode ook die vrijwel definitief is afgesloten met de doorbraak van het tijdperk van technologie, welvaart en ingrijpende cultuurveranderingen. Een lange periode die nog slechts bij weinigen uit eigen ervaring bekend is, maar een bijna volkomen vreemde wereld voor de jongeren van nu en zeker voor toekomstige generaties.
Het Streekmuseum van Elsloo wil en kan de herinnering aan deze vroegere tijden bewaren uit respect voor onze voorouders, maar vooral ook om een zeer concreet beeld van onze geschiedenis te kunnen voorhouden aan nieuwere generaties, die vaak erg weinig weten van het verleden, van hun wortels. Zeker als men bedenkt dat wanneer het verleden niets betekent voor het heden, wat betekent het heden dan voor de toekomst?

Foto Leo Everard

medewerkers museum 2010

een deel van de medewerkers in 2009: straattheater Aelse 1925 bij gelegenheid 50-jarig bestaan museum

In 2009 bestond het museum 50 jaar. Er werden verschillende evenementen georganiseerd om deze mijlpaal te vieren. Zo was er de onthulling van een plaquette met daarop de namen van de stichters van het museum.
Tijdens het Museum- en Monumentenweekend werd in en rondom het museum het verleden herbeleefd met straattheater door de vrijwilligers van het museum. Zij voerden de bezoekers terug naar het cultureel, religieus en huiselijk leven rond 1925.
Dit spel genaamd Aelse 1925 speelde zich af in en rondom het streekmuseum en was daarom dan ook geen gewoon toneelstuk, maar gaf de bezoeker een inkijk op de alledaagse gebeurtenissen uit vroegere tijden.
Tijdens het spel waren ook verschillende oude ambachten te zien, zoals dit gewoon was anno 1925 in een dorpje langs de Maaskant. De damesgroep “De Bésjen” uit Stein was ook van de partij; zij gaven een mooi beeld van de klederdracht in deze omgeving begin vorige eeuw. Op beide dagen mochten wij heel veel bezoekers verwelkomen: het was een groot succes!

Ter ere van het jubileumjaar schreven Harrie Strijkers en Guus Peters het boek: De stiefkoppige Maaskènters, een boek over leven en overleven in de Maaskant. Al enkele dagen na de presentatie in het Maaslandcentrum was er in de hele gemeente geen boek meer te krijgen. Er komt geen tweede druk van het boek; daarom kunt u het hier lezen en/of downloaden >

maaskentjers omslag400x502