Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Uitbreiding musea Elsloo en Stein 2012

Persbericht gemeente Stein dd 05.01.2012

De gemeente Stein bekijkt de uitbreiding van twee musea die de gemeente Stein rijk is. Het gaat om het Archeologiemuseum Dokter Beckers – Pater Munsters in Stein en het Streekmuseum Elsloo in Elsloo. Hierover vindt nog overleg plaats met de besturen van de musea, de direct betrokkenen en omwonenden. In februari 2010 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld om beide musea uit te breiden. Frencken Scholl Architecten BV uit Maastricht is geselecteerd om de wensen en eisen aan het papier toe te vertrouwen.

Samenwerking verenigingen
In 2010 en 2011 zijn er gesprekken gevoerd met de stichtingsbesturen van beide musea over de gewenste faciliteiten die de uitbreiding moet omvatten. Hierbij is in het licht van de strategische toekomstvisie van deze gemeente ook gekeken naar samenwerkingsvormen tussen cultuurhistorische stichtingen en verenigingen binnen de gemeente. Zo zijn het stichtingsbestuur van het Archeologiemuseum, de Steinse tak van het voormalige LGGI (is inmiddels gefuseerd met de Archeologiestichting) en de heemkundevereniging Maasstreek met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot samenwerkingsvormen. De samenwerking is vanuit de besturen zelf tot stand gekomen. Daarnaast heeft er ook al een gesprek plaatsgevonden met de Monumentenstichting Urmond (heemkundige gedeelte) waarbij samenwerking wordt bekeken.

Pluim
De samenwerking tussen de besturen is door de gemeente gefaciliteerd maar is (op initiatief van de Archeologiestichting Dr Beckers – Pater Munsters) door de besturen zelf tot stand gebracht. ‘Een vereniging of stichting een samenwerking met gelijksoortige clubs opleggen werkt simpelweg niet. Wij hebben als gemeente ons best gedaan om mensen bij elkaar te brengen, maar een grote pluim moet uitgaan naar de besturen van de verschillende stichtingen en verenigingen’, stelt wethouder Gina van Mulken. ‘Zo kan het dus ook’, voegt ze nog toe.

In de zomer vond een eerste gespreksronde met directe buren van beide musea plaats over de plannen en afgesproken is in gesprek te blijven. Eind december heeft de gemeente nog gesproken met de omwonenden van het Streekmuseum in Elsloo over de uitbouw van het huidige museum en de mogelijke effecten hiervan op de buurt. ‘Onze indruk is dat de buren aangenaam verrast werden. Ze kunnen met de verstrekte informatie zich een mening vormen en een standpunt innemen. Daar wordt dan ook gebruik van gemaakt. We doen ons best om alle op- en aanmerkingen van buurtbewoners en de wensen en eisen van het bestuur van het museum met elkaar te verenigen. Daar waar strijdigheden liggen, wegen we zorgvuldig af  wat het beste past in de lokale situatie en het algemeen belang. Dat daarbij mogelijk niet iedere wens kunnen vervullen hoort bij een dergelijk proces waarbij verschillende belangen kunnen spelen’, licht wethouder Peter Salden toe.

Vertraging in Stein
In Stein loopt de uitbreiding van het museum vertraging op omdat door het samengaan en onderbrengen van diverse heemkundeverengingen uit de gemeente Stein het eerder toegekende budget niet meer toereikend is. Daarom is er ook nog geen tweede informatiebijeenkomst georganiseerd.

De gemeenteraad krijgt in het eerste kwartaal van 2012 uitgebreid een toelichting. Wethouder Van Mulken: ‘Wanneer verschillende partijen elkaar inhoudelijk opzoeken en elkaar vinden en de gemeente Stein en vooral ook haar inwoners daarbij gebaat zijn, moeten we er alles aan doen om deze partijen te faciliteren en te steunen. Wel moeten we bekijken of er in het licht van de strategische toekomstvisie mogelijkheden en aanknopingspunten zijn. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente maar de beurs blijft trekken. Ook gebruikers moeten zich inspannen en hun steentje bijdragen. Zo hebben we met de besturen van de musea al afgesproken dat de inrichting van het gebouw hun verantwoordelijkheid is’.

Subsidietraject
De gemeente gaat samen met de besturen van de musea inventariseren welke fondsen en subsidiepotjes aangeboord kunnen worden. Overwogen wordt om een gespecialiseerd bureau in de arm te nemen om hiermee de kans van slagen te vergroten. Tot slot gaat de gemeente ook de huurovereenkomsten actualiseren. ‘We willen eerst overeenstemming met gebruikers, de omwonenden en de gemeenteraad, hierbij hoort een ontwerp, de financiering hiervan, maar ook een huurovereenkomst. Wanneer alle afspraken op papier zijn vastgelegd en ondertekend kunnen we aan de slag met de uitvoering en realisatie. Maar eerst lichten we uitgebreid de gemeenteraad in’, aldus wethouder Peter Salden.

Om de voortgang erin te houden begint de gemeente wel alvast met  een verkennend bodemonderzoek, een constructief onderzoek van de tuinmuren en een verkennend asbestonderzoek in Elsloo. In Stein begint de gemeente met een verkennend bodemonderzoek en een verkennend asbestonderzoek.