Skip to main content

27. Oorlogsgeld en Postzegels

010270100454   
Zilverbon groot twee en een halve gulden.
Gedrukt in 1938.
Afmeting 73x129mm.

De zilverbonnen die reeds in 1938 werden gedrukt kwamen al snel op de markt omdat de zilvermunten verdwenen.