Skip to main content

27. Oorlogsgeld en Postzegels

010270100475   
Ongeldigverklaring bankbiljetten van 500 en 1000 gulden op 13 Maart 1943


Bekijk/download volledig document 5 pagina's (o.a. krantenknipsels)

Met het ongeldig verklaren van de muntbiljetten van 500 en 1000 gulden beoogde de bezetter niet alleen de zwarthandel een klap toe te brengen maar ook om het betalingsverkeer van grotere bedragen onder controle te krijgen. Vele transacties werden cash betaald en daarop had men geen zicht. De zwarte handel intussen kreeg een groot probleem. Velen hadden voor de oorlog nog nooit biljetten van deze grootte gezien laat staan in bezit. Nu de biljetten inleveren betekende dan ook meteen ontmaskering en bestraffing. Er ontstond een handel in biljetten waarbij in de eerste dagen na de bekendmaking de koers op 600 gulden per biljet stond. Naarmate de einddatum van inlevering naderde zakte de “koers” naar 100 a 150 gulden. Er zullen enkelen zijn geweest die de gok hebben gewaagd maar het grootste deel van de mensen hadden nooit zo ’n biljet gezien, laat staan in bezit. Zo gebeurde het dan ook in Elsloo dat een bekende smokkelaar zijn sigaar aanstak met een duizend gulden biljet.