Skip to main content
financieel

Financieel 2023

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com ©
 
Financieel overzicht per 31.12.2023

Liquide middelen €  10.115,58 
Reserveringen        €  64.808,57 
Totaal                         €  74.924,15 

 

Staat van inkomsten en uitgaven 2023

 Inkomsten                                                                     €   50.451,26 

Uitgaven
Organisatiekosten         €   11.800,17 
Kosten accomodatie     €   15.203,00 
Herinrichtingskosten    €   25.873,82 
Totaal uitgaven                                                             €  52.876,99 

Negatief saldo 2023                                                    €     2.425,73 

Toelichting op het financieel overzicht
De opbrengsten bestaan uit de entreegelden van individuele bezoekers, groepen, donaties, subsidies, sponsors, lezingen en kledingshows.
Reserveringen zijn deels bestemd voor toekomstige projecten: afwerking Infocentrum, kledingzolder, tweede zolder voor ICT/Opslag en archiefruimtes, educatie, opstelling Bandkeramiek.
Eur 10.000 wordt aangehouden als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.