Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Maasband Project

Consortium Grensmaas gaat tussen 2020 en 2024 een nevengeul aanleggen nabij de Maasband om de rivier meer stroomgebied te geven bij hoog water.

Het Maasband Project is een initiatief van een team onderzoekers die voor en tijdens deze werkzaamheden onderzoek gaan doen naar landschapshistorische elementen.

Doelen:
- Lokaliseren en documenteren van landschapshistorische elementen
- Achterhalen van de historische maaslopen (Oeverendijk, Geerlinkxkuil)
- Achterhalen van de historie van de Maasband
- De toponiemen opnieuw onderzoeken en documenteren
- Landschap Biografie
- Het betreft een Citizen Science project binnen de kaders van het academisch project Landschapsbiografie van de Maas van het universiteit van Maastricht en het Limburgs Museum. In team zitten ook vertegenwoordigers van Streekmuseum Elsloo en Stichting Erfgoed Stein.

 Maasband kaart 1700

Volgens een register uit 1776 bleek dat er onenigheid was over de ligging van de grenzen en is gezocht naar een grenssteen die in de Maasband nabij Claesens-Dries uit Vucht aanwezig moest zijn. Die steen bleek echter op 3 juni 1776 niet door afgevaardigden van Vucht aangewezen te kunnen worden. Vervolgens zijn op 4 juni 1776 door gerechtsbodes uit Elsloo, Stein, Eijsden en Vucht verwoede pogingen gedaan en werd diep gegraven naar de grenssteen, maar deze werd niet gevonden.

Maar....op 2 maart 2020 is er wederom gezocht naar de Blauwe Steen/ Gebrande Stein.... en hij is gevonden! Op nog geen 2 meter vanaf de plaats waar het Maasbandprojectteam hun paaltje plaatsten werd een Blauwe Grenssteen gevonden 50 cm onder het maaiveld

Meer informatie >

Maasband grenspaal 1761