Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

In memoriam Harry Strijkers

  • Afbeeldingen | Bron: Historiehuis van de Maasvallei ©

Harry Strijkers
A
rchivaris, streekhistoricus, publicist en auteur

Op vrijdag 12 januari 2024 is Harry Strijkers uit Sittard overleden.
Hij werd op 4 november 1943 in Berg aan de Maas geboren, waar hij ook opgroeide.

Op de foto: rechts Harry Strijkers en Guus Peters ten tijde van het schrijven van “De Stiefköppige Maaskentjers”

Ik kende Harry al voordat hij mij kende
In de jaren 80 was hij vrijwel de enige die artikelen en boekjes schreef over de lokale geschiedenis, de geschiedenis van de gewone man. Stambomen waren hier een belangrijk onderdeel van. Ik vond het jammer dat er weinig geschreven werd over mijn dorp, Elsloo. Reden voor mij om voorzichtig mijn grote voorbeeld Harry Strijkers te gaan volgen.

Gedeelde passies
In de jaren 80 werd ik medewerker van het Streekmuseum in Elsloo (nu Historiehuis van de Maasvallei) en daar ontmoette ik Harry voor het eerst persoonlijk. Van begin af aan hadden wij een klik en zaten op een lijn. Harry zat al in het bestuur en ik volgde hem hierin. Hij zat in veel organisaties en betrok me daarbij. Zo kwam ik via Harry in de Maasketen, waar ik weer een andere grootheid, Jean Knoors ontmoette. Zo werd ik ook lid van het Oranje Comite Stein waar Harry voorzitter van was.

Harry opende veel deuren voor mij persoonlijk maar ook voor het Streekmuseum Elsloo. De jaren ’90 waren niet de makkelijkste jaren voor de instandhouding van een klein museum. Van alle kanten lag het Streekmuseum onder vuur. Enerzijds werd er druk uitgeoefend om met het museum in Stein samen te gaan anderzijds moesten we ons bestaansrecht steeds bewijzen. Harry was paraat als er belangrijke beslissingen genomen moesten worden. Hij beredeneerde, besliste mee en verdedigde fanatiek de burcht. Ook schreef hij nog een boekje over ons bestuur bij het 50 jarig bestaan.

Bij ons beider werkgever DSM vonden we elkaar ook. In de jaren 90 werkten we in hetzelfde gebouw en smokkelden menig DSM-uurtje om bomen op te zetten over onze gemeenschappelijke passie: de historie van de Maaskant.

Veelschrijver
Harry heeft enorm veel geschreven. Te veel om op te noemen. Ik ben er trots op dat ik samen met hem het boek “De Stiefköppige Maaskentjers” heb mogen schrijven. We gaan deze ras Bourgondiër en vriend van de Maaskant missen. Er is veel om hem dankbaar voor te zijn en we gaan de weg volgen die hij heeft uitgezet.
Zonder “Harry de Striek” was de geschiedenis van de Maaskant nog steeds onder een dikke laag stof begraven.

Guus Peters
Historiehuis van de Maasvallei Elsloo