Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Gemeente Stein in gesprek over uitbreiding streekmuseum 2011

De gemeente Stein heeft samen met architect Scholl de eerste verkennende gesprekken gevoerd met  de besturen van de musea in Elsloo en Stein over uitbreiding  van het Streekmuseum en het Archeologiemuseum in Stein. Ook sprak de gemeente met de buren van beide musea. ‘De tekentafel blijft nog even in de kast. We willen eerst de wensenlijstjes bekijken en deze samen met de architect bespreken met bestuur en buren. We  moeten kijken of en hoe de wensen ingepast kunnen worden en daarbij willen we nadrukkelijk ook met de buren en hun wensen rekening houden. Dat is logisch. Een goede buur is altijd beter dan een verre vriend. Dit is dan ook pas het begin. Er volgen ongetwijfeld nog meerdere gesprekken’,  aldus wethouder Gina van Mulken.

Uitbreiding Streekmuseum
Uitbreiding van het Streekmuseum is noodzakelijk omdat er een zeer uitgebreide en kostbare collectie voorwerpen uit het dagelijkse leven van de Maasstreek ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ondergebracht moet worden. Momenteel is hier geen expositieruimte voor. Verder kampt het museum met een  gebrek aan opslag- en vergaderruimte. De gemeenteraad besloot in 2009 om medewerking te verlenen aan de uitbreidingsplannen en stelde in februari 2010 Euro 560.000 beschikbaar voor beide musea. Het sein om met de voorbereidingen te beginnen. Frencken Scholl Architecten kreeg de opdracht na een aanbestedingsprocedure om de advies- en ontwerpopdracht uit te voeren voor zowel het Streekmuseum alsook het Archeologiemuseum.

Uit de eerste gesprekken en verkennend bezoek blijkt dat uitbreiding van het museum in Elsloo  alleen mogelijk is  in de (verhoogde) tuin van het museum. De buren van deze percelen hebben geen bezwaar tegen uitbreiding in de tuin van het museum, mits er zorgvuldig omgegaan wordt met de tuinmuur zodat de privacy en tuingenot niet in gevaar komen.

De voorkeur van de buren gaat echter in eerste instantie uit naar uitbreiding met het monumentale pand Streekmuseum Elsloo.
Voorstel is om ook een groen sedumdak terug te laten komen en indien mogelijk de notenboom te behouden. Het terug laten komen van de gehele tuin op het dak van de uitbreiding is namelijk financieel niet haalbaar.