Skip to main content

Collectie

Periode 1650-1950
De kerncollectie bestaat uit voorwerpen en relicten verbonden met het leven, wonen en werken in een Limburgs dorp aan de Maas. Deze collectie omvat de periode 1650-1950.
In 2 kleine, orginele, arbeiderswoningen uit de 18e eeuw heeft het museum de woon- en leefsituatie in deze periode nagebootst. Er zijn diverse ruimtes ingericht zoals keuken, woonkamer en slaapzolder, voorzien van de voorwerpen uit genoemde periode.

Daarnaast is in één van de vertrekken een dorpswinkel ingericht met attributen uit de periode 1920-1950. In de winkel staan ook nog originele oude producten tentoongesteld.
In een aparte ruimte van het museum is ook een bijzondere collectie kleding uit de periode rond 1900 te bewonderen.

Dorpswinkel

Streekmuseum winkel HenkHelwig

In een van de kamers van de twee 19-eeuwse arbeiderswoningen van het museum is een authentieke dorpswinkel ingericht. De tentoongestelde winkelwaar is origineel uit dezelfde periode. De winkel biedt een prima beeld van een ouderwetse nering uit het begin van de 20e eeuw. 

Bekijk en vergelijk de bedrijvigheid in het Elsloo van 1935 met de huidige situatie in dit artikel van Harie Rouvroye uit 1993 ⇢

Klederdrachten
Het museum beschikt over een unieke verzameling Maaslandse klederdrachten die in de naaste omgeving van Elsloo nog lang stand hebben gehouden.
Naast de dagelijkse werk- en uitgaanskleding treft u ook de vroeger in de mode zijnde onderkleding aan.
Deze kleding moest natuurlijk ook gereinigd, gewassen en gestreken worden. Hoe dat vroeger in zijn werking ging is eveneens in het museum te bezichtigen.

Streekmuseum klederdrachten HenkHelwig

Oude beroepen
In het museum wordt ook aandacht besteed aan oude, niet meer bestaande beroepen zoals:
- Maasschipper
- Klompenmaker
- Brikkebakker
- Mandenmaker
- Mijnwerker

Ook de huisvrouw ontbreekt niet in dit geheel. Het harde werk van haar is hier op overzichtelijke wijze weergegeven.

Streekmuseum keuken HenkHelwig

  

Kinderen

Ook de kinderen zijn in ons museum niet vergeten.
Het speelgoed uit de vorige eeuw heeft ook een plaatsje gekregen en u zult ondermeer tollen, knikkers, ratels en zelfs een "vliegende hollander" aantreffen.
Naast de kinderspelen is er ook plaats ingeruimd voor kinderkleding, kinderstoeltjes en kinderwagens.

Streekmuseum speelgoed HenkHelwig

 

Landbouwwerktuigen
Het museum beschikt verder over een grote collectie landbouwwerktuigen en aanverwante gereedschappen. Deze varieert van ploeg tot de hondenhaam.

Streekmuseum schuur HenkHelwig

 

Pré-historie

In Elsloo werd in 1958 tijdens een opgraving een zogenaamd bandkeramisch dorp en een groot grafveld gevonden uit de Jonge Steentijd (± 5000 voor Chr.) De benaming "Bandkeramiek" is ontleend aan de bandvormige abstracte versieringen van het gevonden aardewerk. Een deel van de vondsten en grafgiften zijn in het museum te zien, waarbij een gids u informatie en uitleg geeft over ondermeer de volgende onderwerpen

* aardewerk en bandkeramische potten
* vuurstenen werktuigen
* model van een woning-boerderij
* afdruk van een lijksilhouet

Wij beschikken over een een collectie gebruiksvoorwerpen uit de Bandkeramische periode. Deze zijn gevonden tijdens belangrijke opgravingen in Elsloo en omgeving.
Bezoek de speciale Bandkeramiekers pagina op deze site >

 Streekmuseum bandkeramiek HenkHelwig

 

Romeinse tijd

In Elsloo en omgeving zijn regelmatig Romeinse vondsten aangetroffen. Een aantal van deze vondsten zijn in een tweetal vitrines te bewonderen zoals:

* Romeins aardewerk
* vuurstenen werktuigen
* mantelspelden
* reukwaterflesjes
* olielampje

Streekmuseum romeins HenkHelwig

 

Julianakanaal

Het 35 km lange Julianakanaal tussen Maastricht en Maasbracht werd gegraven tussen 1925 en 1935. Het moest continu-scheepvaart tot Maastricht mogelijk maken omdat kanalisering van de Maas op dit traject niet mogelijk bleek. Het was een enorme ingreep in het Nederlandse deel van het Maasland.

Speciaal Elsloo werd hierbij niet ontzien; nagenoeg de halve dorpskern moest worden gesloopt. Bovendien was de samenstelling van de bodem in Elsloo van dien aard dat het werk extra werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van enkele drijfzandlagen.Het gehele werk bij Elsloo werd bijna dag voor dag op foto vastgelegd. Met dit originele fotomateriaal en bijbehorende dokumenten is een permanente expositie in het museum ingericht.

Streekmuseum Julianakanaal Elsloo

Aanleg Julianakanaal bij Elsloo, midden onder de Augustinus kerk (klik voor vergroting)

 

Collectie Crisis en Bezetting

Deze collectie bestaat voor het overgrote deel uit de bekende en ook internationaal zeer gewaardeerde oorlogscollectie van Harie Rouvroye uit Elsloo.
Deze collectie werd in 2014 door Harie Rouvroye aan de Stichting Streekmuseum Elsloo geschonken.

Naast veel boeken, pamfletten, posters, oorlogsgeld en andere bijzondere papieren bevat de collectie ook talloze alledaagse gebruiksvoorwerpen uit de oorlogstijd.

 

Wat is er nog meer te zien?
In het museum zijn nog veel meer bezienswaardigheden tentoongesteld die allemaal met de hoofdthematiek leven, wonen en werken van 1650 tot 1950 te maken hebben. We noemen er een aantal:

- Crisis en Bezetting:hele uitgebreide oorlogscollectie van Harie Rouvroye
- Wasbenodigheden en keukeninrichting
- Schutterszilver van de "Jonge Schutterij" van Elsloo en kamerschiet-attributen
- Scheepsankers
- Spinnewielen, weegwerktuigen en inhoudsmaten
- Porselein en aardewerk
- Foto-collectie van Oud-Elsloo


Wij zijn van mening dat wij met onze collectie een levendig en realistisch beeld scheppen van het leven, wonen en werken in het Maasland gedurende de periode 1650 - 1950.

De medewerkers van het Streekmuseum Elsloo staan met alle plezier tot uw beschikking voor een persoonlijke rondleiding.
Als u dit wilt kunt u dit zelfs combineren met een dorpswandeling onder leiding van een gids door de historische kern van Elsloo. Maak nu een afspraak⇢

De museumfoto's op deze pagina zijn gemaakt door Henk Helwig. Dank daarvoor!