Skip to main content
Filters

Erfgoed-vrijwilligers in beeld

In ons land zijn bijna 3.000 erfgoedorganisaties actief, waarbij meer dan 100.000 mensen betrokken zijn. In Limburg gaat het om 128 organisaties en 4.000 vrijwilligers. Weten om wat voor organisaties en vrijwilligers het gaat? Bekijk de resultaten en bijbehorende infographic. Doe als erfgoedorganisatie je voordeel met deze kennis en inzichten.

Op de website van het Huis voor de Kunsten vind je de resultaten van dit landelijk onderzoek ‘Erfgoedvrijwilligers in beeld’

+ Lees hier het rapport "Erfgoed-vrijwilligers in beeld" ⇢

+ Website Huis voor de Kunsten Limburg ⇢

+ Team Kunst, Cultuur en Erfgoed gemeente Stein ⇢

 • Laatste update op .

Jodenvervolging in Nederland tijdens de Duitse bezetting

Nederland en de Holocaust: hoe kon het zover komen?

Hoe kon het zover komen dat in nog geen twee jaar tijd het merendeel van de Nederlandse Joden door de Duitse bezetter kon worden verwijderd uit de Nederlandse samenleving om vermoord te worden, terwijl hun voorouders zich al eeuwen geleden in het land hadden gevestigd, ze gelijke rechten genoten en geworteld waren in de samenleving? En hoe gaat Nederland sindsdien om met deze zwarte pagina in de nationale geschiedenis?

Lees verder op Historiek.net ⇢

 • Laatste update op .

De alleroudste wegen van Nederland

Na de Historische Streek-, Stads- en Wateratlas NL is bij uitgeverij WBOOKS nu de Historische Wegenatlas NL verschenen. Hierin belichten Martin Berendse en Paul Brood het ‘mirakel Nederland’ aan de hand van transportroutes en -bewegingen in en door de Lage Landen bij de zee.

Je zou denken dat het in ons grotendeels vlakke land altijd gemakkelijk is geweest om je van A naar B te verplaatsen, maar niets is minder waar. De nieuwe atlas toont dat Nederland vanaf ongeveer 1850 pas echt een land werd, omdat vanaf dat moment alle delen van het grondgebied stap voor stap met elkaar werden verbonden door een samenhangend wegennetwerk. Op Historiek een fragment uit het boek, over de eerste (sporen van) wegen in Nederland.

+ Bron: historiek.net lees verder ⇢

+ Guus Peters schreef eerder over de oudste wegen in onze streken ⇢

rawpixel maastricht 1632 groot id 13765021

 • Laatste update op .

Nieuw boek: Speurtocht naar inwoners in 24 concentratiekampen

Han Frenken, taxiondernemer uit Stein, ondernam een indrukwekkende zoektocht om gegevens te verzamelen over dorpsgenoten die tijdens de oorlog in concentratiekampen verbleven. Zijn inspiratie kwam na een aangrijpend bezoek aan Bergen-Belsen in 2015.

Met vastberadenheid en passie dook hij in de archieven van 24 concentratiekampen, vastbesloten om hun verhalen te achterhalen. Samen met zijn metgezel Henry Okkersen ondernam hij een intensieve reis door Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Frankrijk, België en Nederland waarbij Frenken ter plaatse de kamparchieven doorzocht terwijl Okkersen de kampen verkende. 

Het resulteerde in een boek van 225 pagina's, getiteld "Speurtocht naar inwoners in 24 concentratiekampen"
Dat beschrijft niet alleen de ervaringen in de kampen, maar ook zijn zoektocht naar Steindenaren die daar verbleven. Frenken hoopt dat dit werk bijdraagt aan het bewustzijn van de jeugd.

Het boek van Han Frenken is verkrijgbaar bij de Primera in Stein voor 18,95 euro.

Han Frenken boek 2024

Foto onder: aankomst Hongaarse Joden in Auschwitz. Ouderen, moeders en kinderen gaan rechtstreeks naar de gaskamers (wikiwand, embedded)

 • Laatste update op .

Industriële revolutie eiste tol in Maastricht

In de negentiende eeuw leeft alom de hoop dat de industrialisatie een einde zal maken aan de aanhoudende armoede, het structurele gebrek aan werk aan de onderkant van de samenleving en de verpaupering van dorpen en steden. Het tegendeel gebeurt, in ieder geval in Maastricht, met afstand de eerste industriestad van Nederland. De fabrikanten en de huisjesmelkers staan aan de basis van een nieuwe tijd en hebben vrij spel. Ze nemen de stad in een wurggreep. De gevolgen zijn tot de dag van vandaag merkbaar.

+ Lees verder op historiek.net ⇢

 

+ Leestip: Crapuul. Kroniek van een krottenwijk (Van Oorschot, 2022) van Frank Bokern.Vertelt in detail het verhaal van de opkomst van de industrie in Maastricht en de gelijktijdige neergang van het Stokstraatkwartier. 

+ Bron afbeeldingen: afbeelding 1950 ⇢  afbeelding 1970 ⇢

 • Laatste update op .

Oose Maaskentj publicaties uit 1992/1993 nu beschikbaar

Er zijn twee nieuwe publicaties toegevoegd die u gratis kunt lezen/downloaden in ons digitaal Kenniscentrum.

+ Lees hier, Oose Maaskentj Deel 1 uit 1992 ⇢

+ Lees hier, Oose Maaskentj Deel 2 uit 1993 ⇢

De boekjes werden uitgebracht door Stichting Geschiedkunde "de Maaskentj" Die stichting werd op 3 juli 1986 opgericht en was gevestigd in Stein. 
Bijdragen werden geleverd door E. Erkens, Leon Lemmens, Arie Marchal, Jeu Notten, Guus Peters, Martin Pfeifer en John Penris. De boekjes van 70-80 pagina's kostten destijds 5 gulden ( euro 2,25)
Zover we kunnen nagaan is er geen vervolg op deze twee boekjes gekomen.

 • Laatste update op .

In memoriam Harry Strijkers

Harry Strijkers
A
rchivaris, streekhistoricus, publicist en auteur

Op vrijdag 12 januari 2024 is Harry Strijkers uit Sittard overleden.
Hij werd op 4 november 1943 in Berg aan de Maas geboren, waar hij ook opgroeide.

Op de foto: rechts Harry Strijkers en Guus Peters ten tijde van het schrijven van “De Stiefköppige Maaskentjers”

Ik kende Harry al voordat hij mij kende
In de jaren 80 was hij vrijwel de enige die artikelen en boekjes schreef over de lokale geschiedenis, de geschiedenis van de gewone man. Stambomen waren hier een belangrijk onderdeel van. Ik vond het jammer dat er weinig geschreven werd over mijn dorp, Elsloo. Reden voor mij om voorzichtig mijn grote voorbeeld Harry Strijkers te gaan volgen.

Gedeelde passies
In de jaren 80 werd ik medewerker van het Streekmuseum in Elsloo (nu Historiehuis van de Maasvallei) en daar ontmoette ik Harry voor het eerst persoonlijk. Van begin af aan hadden wij een klik en zaten op een lijn. Harry zat al in het bestuur en ik volgde hem hierin. Hij zat in veel organisaties en betrok me daarbij. Zo kwam ik via Harry in de Maasketen, waar ik weer een andere grootheid, Jean Knoors ontmoette. Zo werd ik ook lid van het Oranje Comite Stein waar Harry voorzitter van was.

Harry opende veel deuren voor mij persoonlijk maar ook voor het Streekmuseum Elsloo. De jaren ’90 waren niet de makkelijkste jaren voor de instandhouding van een klein museum. Van alle kanten lag het Streekmuseum onder vuur. Enerzijds werd er druk uitgeoefend om met het museum in Stein samen te gaan anderzijds moesten we ons bestaansrecht steeds bewijzen. Harry was paraat als er belangrijke beslissingen genomen moesten worden. Hij beredeneerde, besliste mee en verdedigde fanatiek de burcht. Ook schreef hij nog een boekje over ons bestuur bij het 50 jarig bestaan.

Bij ons beider werkgever DSM vonden we elkaar ook. In de jaren 90 werkten we in hetzelfde gebouw en smokkelden menig DSM-uurtje om bomen op te zetten over onze gemeenschappelijke passie: de historie van de Maaskant.

Veelschrijver
Harry heeft enorm veel geschreven. Te veel om op te noemen. Ik ben er trots op dat ik samen met hem het boek “De Stiefköppige Maaskentjers” heb mogen schrijven. We gaan deze ras Bourgondiër en vriend van de Maaskant missen. Er is veel om hem dankbaar voor te zijn en we gaan de weg volgen die hij heeft uitgezet.
Zonder “Harry de Striek” was de geschiedenis van de Maaskant nog steeds onder een dikke laag stof begraven.

Guus Peters
Historiehuis van de Maasvallei Elsloo

 • Laatste update op .

Kinderroof toen en nu

Sinds het Oekraïne is binnengevallen heeft Rusland duizenden kinderen meegenomen. De Russen zeggen dat de kinderen goed verzorgd worden en dat ze beschikbaar zijn voor Russische adoptie.

Maar het Internationaal Strafhof ziet deze deportaties terecht als een oorlogsmisdaad. Het heeft Poetin aangeklaagd voor onwettig transport en deportatie van kinderen.

Met Poetin herhaalt de geschiedenis zich. De Nazi's gingen hem voor met hun systematische kinderroof in Polen en andere veroverde gebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 200.000 kinderen die door de Duitsers vaak letterlijk uit de armen van hun moeders werden gerukt. Een schamele 10% keerde na de oorlog terug naar hun ouders. De rest woont nu als 80-plusser in Duitsland, al dan niet op de hoogte van hun herkomst.... of heeft ondertussen het geheim het graf mee in genomen.

Overigens zijn er in de geschiedenis veel meer voorbeelden van systematische kinderroof te vinden, o.a. in het vroegere Ottomaanse (Turkse) Rijk.

 Meer over de kinderroof tijdens WOII

+ Lebensborn ⇢

+ Kinderen als geschenk voor de Führer ⇢

+ De wiegjes van Lebensborn ⇢

+ Nieuwe sancties voor Rusland om kinderroof ⇢


Afbeelding: historiek.net (embedded)

Kinderen voor Führer en vaderland

‘De Reichsführer verwacht niet bepaald dat je nu onmiddellijk, daar in het vroegere Polen, trouwt. Maar hij dringt er wel op aan dat je tijdens de lente een ernstige inspanning levert om een bruid te vinden. Tegen eind mei verwacht hij dat je verloofd bent’.

Lees verder op historiek.net ⇢

 • Laatste update op .

Het veer Elsloo - Rekem

Bron: Oose Maaskentj - Deel 1 - Een uitgave van Stichting Geschiedkunde "De Maaskentj" dd 22.11.1992

Waterwegen vormen evenails vroeger nog vaak de grenzen tussen verschillende landen. Vele mensen kunnen zich echter niet meer voorstellen dat zij een haast onoverkomelijke barriére konden vormen tussen de beide oeverbewoners. Onze moderne verkeersmiddefen maken het ons thans mogelijk om via relatief kleine omwegen kontakten te onderhouden met streekgenoten aan de overzijde van zo'n waterweg. In vroeger eeuwen lag dit echter we! enigszins anders.

Als we de situatie in onze Maasstreek bekijken, dan zien we dat er vroeger slechts twee vaste verbindingen waren tussen de beide oevers van de Maas, ni. de bruggen te Maastricht en Maaseik. U zult daarom kunnen begrijpen dat het voor onze voorouders, die ver van een dergelijke brug vandaan woonden, haast een ondoenlijke zaak was om via deze bruggen kontakten te onderhouden en handel te drijven met de Belgische Maaskanters. Het alternatief waren de kleine en grote veren, waarvan onze streek er dan ook vele heeft gekend. Jammer genoeg zijn de meesten weer verdwenen door de aanleg van talloze brugverbindingen. Een van de laatste ons resterende herinnering aan deze verviogen tijden vormt het veer te Berg a.d. Maas.

Ook te Elsloo bestond in vroeger eeuwen een klein en groot veer. Beiden vormden bij ‘De Halle’ de verbinding tussen de Rijcksheerlijckheid Elsioo en het Graafschap Rekem. In de Elsioose annalen zijn diverse stukken over dit veer te vinden. Zo blijkt nl. in het jaar 1750 de behoefte te bestaan tot vernieuwing van het grote veer. Op de dertigste mei van dat jaar krijgt Nicolaas Lousberg, koopman en burger te Maastricht, van G. H. Lebens, rentmeester te Rekem en L. van Hees, rentmeester te Elsloo, de opdracht een nieuw veer te maken en dit binnen drie maanden ter plaatse af te leveren. Alle kosten die t.b.v. het maken en het transporteren van de veer van Maastricht naar Elsloo gemaakt werden kwamen voor rekening van Nicolaas Lousberg.

Het veer moest kunnen dienen tot het overvaren van karren, koetsen en paarden. Hiertoe moest het veer zestig voet (een voet is circa 28 cm) lang zijn. In het midden diende het elf en aan de beide uiteinden tien voet breed te zijn. Het veer moest vervaardigd worden uit eerste klas eikenhout, zonder spint of without. Ook het kromhout diende van gelijksoortige kwaliteit te zijn. Bovendien moest het behandeld worden met teer om rottingsprocessen tegen te gaan. Bij de oplevering van het veer zouden enkele vakmensen de opdracht krijgen het veer op zijn kwaliteit te keuren, waarna Nikolaas de overeengekomen vergoeding van negenhonderd goudgulden Maastrichter cours, zou ontvangen. Het kontrakt met bovenstaande inhoud
werd te Maastricht opgemaakt en ondertekend door Nicolaas en vertegenwoordigers van de Graaf van Rekem en de Baron van Elsloo.
Elsloo Kotem De Halle Jos Meijers 1992
in het najaar van 1750 werd het veer na oplevering en goedkeuring verpacht. Zoals vanouds gebruikelijk werd de pacht uitgegeven bij wijze van een openbare veiling. Als minimum inzetbedrag werd in 1750 vierhonderddertig goudgulden aangehouden, terwij! per bod verhoogd diende te worden met tenminste vijf goudgulden. De hoogste bieder kreeg een optie op de veerpacht en diende binnen drie dagen na de veiling een borg te stellen.

Pachtvoorwaarden waren o.a.:
+ De pacht gold voor een periode van drie jaren, die aanving en eindigde om twaalf uur 's middags op de eenendertigste oktober van elk jaar.
+ De pacht diende per kwartaal betaald te worden, waarbij werd opgemerkt dat de pachter bij het betalen van de eerste termijn eveneens de rentmeester(s) zijn/hun aandeel zou geven, dat bepaald was op een oort per goudgulden pacht.
+ Na zonsondergang moest het veer aangemeerd en gesloten worden.
+ Ook zou de pachter het veer beschermen tegen diefstal, ijs gang en schade door hoog water.
+ Voor elke overtreding als bovengenoemd werd de pachter belast met een boete van een goudgulden.
+ Onderhoud, zoals het stoppen, teren, schoonmaken van het veer kwam ten laste van de pachter. Het teren bijv. diende twee maal per jaar te gebeuren en wel in de maand april en augustus (bij droog weer). Hierbij moest het veer uit de vaart blijven totdat de rentmeester(s) het veer goedgekeurd hadden.
+ Niemand mocht zonder betaling overgezet worden, om welke reden dan ook. Bij overtreding zou de pachter een boete van zes goudgul- den moeten betalen en werd de pacht bovendien verbeurd verklaard. Een uitzondering op deze voorwaarde vormen de heren met hun gevolg, zoals kinderen, vrouwen, officieren en dienaren. Deze mensen moest de pachter gratis overzetten. Bij gebruik van de grote veer dienden tensiotte minimaal vier mensen als hulp aanwezig te zijn. Nalatigheid werd beboet met drie goudgulden.

In 1750 golden de navolgende tarieven:
- een persoon, 2 cort (bij hoog water), 1 stuiver
- een paard of koe, 5 stuiver
- kar met trekdier, 10 stuiver (onbeladen) idem, 15 stuiver (beladen)
- karos met 2 paarden 2 schelling
- karos met 3 paarden 2,5 schelling
- karos met 4 paarden 3 schelling
- karos met 6 paarden 4 schelling
- 100 varkens, schapen, ganzen, e.d. 2,5 schelling

In geval van ruw water of bij storm mocht de pachter de tarieven naar eigen goeddunken verhogen; een soort risikotoeslag.
Tevens zij opgemerkt dat de pachter een boete van een dukaat verschuldigd was, indien de wachttijd aan het veer langer dan vijftien minuten zou bedragen.

Kortom, een allesbehaive gemakkelijk zaak om de exploitatie daarvan winstgevend te maken. Als men daarbij ook nog bedenkt dat de pacht voigens de eerder genoemde voorwaarden werd uitgegeven aan ene Willem Aelberts uit Kotem voor een bedrag van vijfhonderddertig goudgulden (na een inzet van vierhonderddertig goudgulden), kan men zich wellicht voorstellen dat de bestaansmogelijkheid van een veerman/pachter niet zo erg rooskleurig was. Overigens was het niet vanzelfsprekend dat degene die de pacht verwierf ook de veerman werd. Als bieder op een dergelijk veiling komen we in de Elsloose annalen nl. ook vaker de pastoor tegen. Tot nog toe is ons echter geen geval bekend, waarbij de pastoor daadwerkelijk het hoogste bod had en uit dien hoofde een bijverdienste als veerman had.

Ook de hoogte van het pachtbedrag varieerde wel eens. Betaalde voormelde Willem Aelberts in 1750 nog vijfhonderddertig goudgulden, bijna negentig jaren daarvoor had Houb Janssen op 29 oktober 1661 voor het jaar 1662 nog zevenhonderdvierenvijftig goudgulden, cours onbekend, moeten betalen op basis van nagenoeg dezelfde voorwaarden. In 1767 betaalde Mathieu Laslety, wonend aan de brug te Visé vijftienhonderd goudgulden, Luikse cours, voor diezelfde pacht.

In 1782 werd het voornoemde veer uit de vaart genomen en kreeg Joseph Goffin, opdracht tot het maken van een nieuw veer voor een bedrag van twaalfhonderd goudgulden, Luikse cours.

 • Laatste update op .

Waar begint onze geschiedenis?

Waar laten we onze geschiedenis beginnen? Volgens de traditie bij de eerste geschreven bronnen of eerder, bij de eerste ‘beschaving’ of de eerste ‘cultuur’, de eerste werktuigen of zelfs de eerste mensen? Het verleden is immers niet alleen kenbaar uit de geschriften, uit archieven, kaarten, afbeeldingen, maar ook uit alle tastbare resten en sporen die de mensen in het verleden hebben achtergelaten, in en op de grond – het werkterrein van de archeologie.

Er is dus een lange periode vóór de conventionele geschiedenis waarin bodemvondsten onze enige bron van kennis zijn. Die tijd is ooit ‘prehistorie’ genoemd, maar op de keper beschouwd is dat een ongelukkige term – en hetzelfde geldt voor de Nederlandse vertaling ‘voorgeschiedenis’ – omdat die tijd gewoon deel uitmaakt van onze geschiedenis.

Lees verder op historiek.net ⇢

 • Laatste update op .

Maastricht wil beroemde mosasaurus-schedel terug van Frankrijk

Maastricht wil dat de schedel van de mosasaurus die in de achttiende eeuw in de omgeving van de stad werd gevonden, terugkeert naar Limburg. In 1794 werd dit beroemde fossiel als oorlogsbuit door Franse troepen meegenomen naar Parijs. Daar is de schedel tot op heden als ‘nationaal erfgoed’ te zien in het Muséum National d’Histoire Naturelle.

Mosasauriërs waren grote zeereptielen die tot wel tien meter lang konden worden. Ze leefden aan het eind van het dinosaurustijdperk, ongeveer vijfenzestig miljoen jaar geleden. Maastricht was in die periode bedekt door een ondiepe tropische zee.

Lees verder op historiek.net ⇢

 • Laatste update op .

Arbeidsinzet 1940 - 1945 | Zoek nu zelf in register

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizenden Nederlanders tewerkgesteld in Duitsland. Deze dwangarbeid staat bekend als de Arbeitseinsatz (arbeidsinzet). Na de oorlog was het opsporen van tewerkgestelden een van de taken van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Om die reden verzamelde het Rode Kruis gegevens over tewerkgestelden (en andere Nederlanders die in Duitsland waren) bij bedrijven, ziekenhuizen en gemeenten. Zo ontstond de Collectie Arbeidsinzet van het NRK.

Foto: razzia in Rotterdam (Niod/historiek.net embedded)

Vanaf 29-11-2023 kunt u op de website van het Nationaal Archief ⇢ zelf zoeken in de Collectie Arbeidsinzet van het Nederlandse Rode Kruis.

Deze collectie bevat onder andere gegevens over Nederlanders die gedwongen in Duitsland werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de privacybescherming was de Collectie Arbeidsinzet lange tijd beperkt openbaar. Onderzoekers konden niet zelf in de collectie zoeken. Ze moesten een aanvraag indienen om onderzoek te laten uitvoeren door een medewerker van het Nationaal Archief. Dat is nu verleden tijd! Een groot deel van de collectie is vervroegd openbaar geworden, gedigitaliseerd én op naam te doorzoeken.
Maar helaas zijn niet alle tewerkgestelden in dit register te vinden omdat heel veel documenten verloren zijn gegaan.

Zoekt u informatie over een Nederlander die in Duitsland tewerk werd gesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Klik dan hier ⇢

Maar let op: wegens het groot aantal bezoekers aan de site wil die zeer regelmatig haperen; probeer het dan later nog eens. 


Deutsche gründlichkeit

Hieronder, tegengekomen in het archief, een toonbeeld van Deutsche gründlichkeit -alles precies vastgelegd- op het moment dat de geallieerden oprukken naar de grens.
Een Limburgse familie Verhagen die in september 1944 in Lövenich nabij Erkelenz verblijft. Wellicht geen gedwongen arbeidsinzet als de hele familie inclusief kinderen daar verblijft. Misschien een familie die daar is beland op zoek naar werk en inkomen; aangezien de kinderen geboren zijn in Heerlen, Deurne en Visé.
Hun 18-jarige zoon werkte op dat moment in de bruinkolenmijn of het energiebedrijf van RWE Brauweiler. Daar werkten -al dan niet gedwongen- in 1944 maar liefst 4.445 buitenlandse arbeiders (34% van het totaal)
In 2020 betaalde RWE 4,4 miljard euro compensatie aan nog levende dwangarbeiders.

Lees meer …Arbeidsinzet 1940 - 1945 | Zoek nu zelf in register

 • Laatste update op .

Mooie bijdrage uit Rabo Clubsupport

Ook dit jaar heeft Historiehuis van de Maasvallei weer meegedaan aan Rabo ClubSupport. Met dank aan Rabobank en de ons steunende Rabo-klanten hebben we het mooie bedrag van euro 417,51 ontvangen. Bedankt daarvoor!

Ons bestedingsdoel in 2023
Voor de permanente expositie Bandkeramiek hebben wij een tweetal nieuwe, op maat gemaakte, vitrines nodig.

De huidige expositie "Begraven met respect", met unieke vondsten uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, is ingericht door Ivo van Wijk, mede-auteur van een nieuw boek over de Band-keramische cultuur dient als grondslag voor de permanente expositie Bandkeramiek in het Historiehuis.

De nieuwe vitrines worden gemaakt door een lokale bouwer volgens de gekozen museumstijl.

 

 

 • Laatste update op .

In de voetsporen van bandkeramiekers, oerboeren en vuursteenhakkers

Leuk artikel over bezoek aan ons museum en de Oerboer-route door Mario van de Luijtgaarden op zijn reisblog "Vakantaseren"

Zuid-Limburg begint inmiddels te voelen als mijn tweede thuis. Ik kom er regelmatig en heb meteen een beetje heimwee als ik in Maastricht op de trein stap en terug reis naar de Randstad. Tegelijkertijd weet ik eigenlijk heel weinig van de geschiedenis van dit gebied. Hoog tijd om daar eens wat aan te doen.

Tijdens een tweedaagse historische trip ga ik een flink eind terug in de tijd. Ik reis naar de periode waarin de eerste boeren van Nederland, de oerboeren, neerstreken in deze regio. Hier vind je in de vuursteenmijnen de oudste sporen van de prehistorie van de mijnbouw in Nederland. Tijdens deze tocht ga ik duizenden jaren terug in de tijd, in het spoor van de oerboeren, bandkeramiekers en vuursteenhakkers.  Lees verder ⇢

 

Oerboerroute Mario vd Luijtgaarden

 • Laatste update op .

Jagers-verzamelaars en ...de eerste boeren

De jager-verzamelaar is een mens die onderdeel uitmaakt van een cultuur waarin voedsel wordt verkregen door te jagen, vissen en foerageren (verzamelen). Deze levenswijze was typerend voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis, voordat landbouw, veeteelt en stedelijke samenlevingen opkwamen.

De prehistorische jager-verzamelaar trok rond, jaagde als nomade op dieren en verzamelde voedsel. Als dit voedsel op een bepaalde plek schaars werd, reisde hij verder, op zoek naar nieuwe voedselbronnen. De jager-verzamelaar woonde dus niet lange tijd op één plek. Bezittingen waren er vrijwel niet. Leden van de rondtrekkende groepen bezaten niet meer dan ze konden dragen, zoals een kleine mondvoorraad voedsel, speren en bogen voor de jacht, vuursteen om vuur mee te maken of dode dieren mee te villen en kalebassen waarin water kon worden bewaard.

De eerste boeren

Revolutie
Tijdens de zogeheten neolithische revolutie, ook wel de eerste landbouwrevolutie, vestigde de prehistorische mens zich steeds vaker op een vaste locatie. Men ging dus sedentair wonen: op één vaste plek. Deze revolutie begon rond 10.000 v.Chr. in het Midden-Oosten en markeert de overgang van de tijd van jagers en verzamelaars naar boeren. De tot die tijd zwervende Natufiërs streken neer bij velden wild graan en ze besloten te blijven. Er groeide namelijk zoveel graan dat verder trekken helemaal niet nodig was.

Lees verder op historiek.net ⇢

De Bandkeramiekers (ca 6000 v.Chr.) worden als de eerste boeren in Nederland aangemerkt.

 • Laatste update op .

50-jarig jubileum Streekmuseum in 2009

In 2009 vierde het Streekmuseum in Elsloo haar 50 jarig jubileum, en dat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Voor het publiek werden op 5 april en 13 september 2009 twee bijzondere uitvoeringen gehouden van “Aelse 1925”. 

De oprichting

Al in 1957 smeedde een drietal mannen plannen voor een museum in Elsloo. Aanleiding was de restauratie van de in verval geraakte, voormalige schippersbeurs. Vanaf deze tijd werd al begonnen met het verzamelen van voorwerpen, die bruikbaar waren voor het museum. En op 28 februari 1959 werd de Stichting Streekmuseum de Schippersbeurs in het leven geroepen.
Niet lang hierna werd het stichtingbestuur in de gelegenheid gesteld om de twee mooi gelegen schilderachtige huisjes Op de Berg aan te kopen. In september 1959 werd begonnen met de restauratie van deze panden. Beide woningen verkeerden in een vervallen staat. Tijdens de werkzaamheden kwamen bij het wegkappen oude open haarden te voorschijn. Na de restauratie werden de huisjes ingericht, zoals ze in de vorige eeuw werden bewoond. 

Ontwikkeling van het streekmuseum 
De weinig geruchtmakende verdwijning van een groot deel van de oude westelijke woonkern van Elsloo in 1935 tengevolge van de aanleg van het Julianakanaal, heeft bij de “verdreven” inwoners, waarvan dus een groot deel elders in de gemeente onderdak moest vinden, generaties lang grote indruk nagelaten en wellicht het gevoel voor geschiedenis aangescherpt .

Voor de ontwikkeling en beleidsvorming met betrekking tot het Museum is de gevonden huisvesting van essentiële betekenis geweest. Immers de ligging en de aard van deze huisvesting bracht met zich mee, dat het museumcomplex zelf met zijn directe omgeving het karakter kreeg van een openluchtmuseum. Logisch dat de twee eenvoudige, eeuwenlang bewoonde huisjes zonder veel ingrepen een beeld moesten geven van: leven, wonen en werken in Elsloo  en de rest van de Maasvallei van 1650 tot 1950.

Een periode dus met een duidelijk af te bakenen verzamelrichting. Een homogene periode ook die vrijwel definitief is afgesloten met de doorbraak van het tijdperk van technologie, welvaart en ingrijpende cultuurveranderingen. Een lange periode die nog slechts bij weinigen uit eigen ervaring bekend is, maar een bijna volkomen vreemde wereld voor de jongeren van nu en zeker voor toekomstige generaties.
Het Streekmuseum van Elsloo wil en kan de herinnering aan deze vroegere tijden bewaren uit respect voor onze voorouders, maar vooral ook om een zeer concreet beeld van onze geschiedenis te kunnen voorhouden aan nieuwere generaties, die vaak erg weinig weten van het verleden, van hun wortels. Zeker als men bedenkt dat wanneer het verleden niets betekent voor het heden, wat betekent het heden dan voor de toekomst?

Foto Leo Everard

medewerkers museum 2010

een deel van de medewerkers in 2009: straattheater Aelse 1925 bij gelegenheid 50-jarig bestaan museum

In 2009 bestond het museum 50 jaar. Er werden verschillende evenementen georganiseerd om deze mijlpaal te vieren. Zo was er de onthulling van een plaquette met daarop de namen van de stichters van het museum.
Tijdens het Museum- en Monumentenweekend werd in en rondom het museum het verleden herbeleefd met straattheater door de vrijwilligers van het museum. Zij voerden de bezoekers terug naar het cultureel, religieus en huiselijk leven rond 1925.
Dit spel genaamd Aelse 1925 speelde zich af in en rondom het streekmuseum en was daarom dan ook geen gewoon toneelstuk, maar gaf de bezoeker een inkijk op de alledaagse gebeurtenissen uit vroegere tijden.
Tijdens het spel waren ook verschillende oude ambachten te zien, zoals dit gewoon was anno 1925 in een dorpje langs de Maaskant. De damesgroep “De Bésjen” uit Stein was ook van de partij; zij gaven een mooi beeld van de klederdracht in deze omgeving begin vorige eeuw. Op beide dagen mochten wij heel veel bezoekers verwelkomen: het was een groot succes!

Ter ere van het jubileumjaar schreven Harrie Strijkers en Guus Peters het boek: De stiefkoppige Maaskènters, een boek over leven en overleven in de Maaskant. Al enkele dagen na de presentatie in het Maaslandcentrum was er in de hele gemeente geen boek meer te krijgen. Er komt geen tweede druk van het boek; daarom kunt u het hier lezen en/of downloaden >

maaskentjers omslag400x502

 

 • Laatste update op .

Over Terhagen

In de serie "Erfgoed Stein" een aflevering vanuit Terhagen. Guus Peters informeert ons over de historie en cultuur van dit stukje puur natuur uit onze Gemeente Stein.
Met dank aan Stein Lokaal. 

 • Laatste update op .

Duitse inval - Elsloo mei 1940

1940 overteek maas elsloo

Via John Peters ontvingen wij uit de collectie oorlogsfoto's van B. van Bronkhorst uit Limbricht 2 unieke foto's. Ze zijn gemaakt tussen 11 en 14 mei 1940 als Duitse legereenheden over een pontonbrug bij Elsloo over de Maas richting Kotem trekken.

Tevens plaatsen wij enkele andere foto's over het begin van de oorlog in en om Elsloo. O.a. van de opgeblazen brug over het Julianakanaal, waarmee de Duitse opmars richting België vertraagd werd, zij het niet voor lang. 
Meer over de oorlog in Elsloo en omgeving vindt u in het boek "Op het netvlies gebrand" uitgegeven door Streekmuseum Elsloo en Stichting Erfgoed Stein, mei 2020.

1940 pontonbrug maas elsloo 

Elsloo Julianakanaal Opgeblazen Brug 1940 02 WillemPesch

Opgeblazen brug over Julianakanaal te Elsloo, mei 1940, foto vanaf noorden genomen (Foto uit collectie Willem Pesch, klik voor vergroting)

Elsloo Julianakanaal Opgeblazen Brug 1940 01 WillemPesch

Opgeblazen brug over Julianakanaal te Elsloo, mei 1940, foto vanaf zuiden genomen (Foto uit collectie Willem Pesch, klik voor vergroting)

Elsloo kanaalbrug 1940 2 
Op de foto: weghalen van de brugstukken van brug Elsloo. 


De onderstaande foto's stammen uit het boek "Unser weg zum Meer" uitgegeven in 1940. Als wij daarmee onverhoopt copyrights schenden, horen wij dat graag van de eigenaar. 

 brug elsloo

Opgeblazen brug te Elsloo

julianakanaal maas 

Duitse eenheid tussen Julianakanaal en Maas bij Elsloo

 pontonbrug maas

Pontonbrug over de Maas bij Elsloo

1940 Marsroute Duits Leger 

Marsroute van een Duitse eenheid richting België

 • Laatste update op .

Maasband Project

Consortium Grensmaas gaat tussen 2020 en 2024 een nevengeul aanleggen nabij de Maasband om de rivier meer stroomgebied te geven bij hoog water.

Het Maasband Project is een initiatief van een team onderzoekers die voor en tijdens deze werkzaamheden onderzoek gaan doen naar landschapshistorische elementen.

Doelen:
- Lokaliseren en documenteren van landschapshistorische elementen
- Achterhalen van de historische maaslopen (Oeverendijk, Geerlinkxkuil)
- Achterhalen van de historie van de Maasband
- De toponiemen opnieuw onderzoeken en documenteren
- Landschap Biografie
- Het betreft een Citizen Science project binnen de kaders van het academisch project Landschapsbiografie van de Maas van het universiteit van Maastricht en het Limburgs Museum. In team zitten ook vertegenwoordigers van Streekmuseum Elsloo en Stichting Erfgoed Stein.

 Maasband kaart 1700

Volgens een register uit 1776 bleek dat er onenigheid was over de ligging van de grenzen en is gezocht naar een grenssteen die in de Maasband nabij Claesens-Dries uit Vucht aanwezig moest zijn. Die steen bleek echter op 3 juni 1776 niet door afgevaardigden van Vucht aangewezen te kunnen worden. Vervolgens zijn op 4 juni 1776 door gerechtsbodes uit Elsloo, Stein, Eijsden en Vucht verwoede pogingen gedaan en werd diep gegraven naar de grenssteen, maar deze werd niet gevonden.

Maar....op 2 maart 2020 is er wederom gezocht naar de Blauwe Steen/ Gebrande Stein.... en hij is gevonden! Op nog geen 2 meter vanaf de plaats waar het Maasbandprojectteam hun paaltje plaatsten werd een Blauwe Grenssteen gevonden 50 cm onder het maaiveld

Meer informatie >

Maasband grenspaal 1761

 • Laatste update op .

Op het netvlies gebrand: 75 jaar bevrijding

1e exemplaar ‘Op het netvlies gebrand’ aangeboden aan Burgemeester Leurs-Mordang en Wethouder van Mulken op vrijdag 24 april 2020

Tijdens een aan de omstandigheden aangepaste ceremonie op het gemeentehuis hebben enkele leden van de Werkgroep 75 Bevrijding het boek “Op het netvlies gebrand” aangeboden aan respectievelijk burgemeester Leurs-Mordang en wethouder Van Mulken.

Het betreft een uniek naslagwerk vol historische en nog nooit eerder gepubliceerde teksten en foto’s van de oorlogsjaren in Stein, Meers, Maasband en Elsloo.
Het bijna 500 pagina’s tellende boek geeft een uniek beeld van de oorlogsjaren tussen 1939 en 1945 in betreffende dorpen tijdens de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding. De persoonlijke verhalen beschrijven het leven tijdens de oorlogsjaren op indringende wijze. De uitgave is in een beperkte oplage gedrukt.

Mocht U het boek willen bestellen: de beide musea hebben besloten, mede door de coronacrisis om de voorinschrijving te verlengen tot 1 augustus 2020.


‘Op het netvlies gebrand’ uitverkocht !

In 2019 en 2020 vieren we de 75-jarige bevrijding van de gemeente Stein.
Met deze viering realiseren de Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo zich, dat er binnenkort geen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer zullen zijn.

[widgetkit id="32" name="Boek - Op het netvlies gebrand"]

Om deze ooggetuigen de kans te geven hun verhaal vast te leggen, zijn wij op zoek gegaan naar de herinneringen aan de oorlog in onze gemeente. Met als resultaat een uniek naslagwerk vol historische en nog nooit eerder gepubliceerde teksten en foto’s van de oorlogsjaren in Stein, Meers en Elsloo. 

Het bijna 500 pagina’s tellende boek geeft een uniek beeld van de oorlogsjaren tussen 1939 en 1945 in betreffende dorpen tijdens de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding. De persoonlijke verhalen beschrijven het leven tijdens de oorlogsjaren op indringende wijze.

Guus Peters:" Dit boek is uniek ! We waren totaal verrast dat er nog zoveel materiaal bestond. En dat zoveel is gebeurd waar we nooit van hadden gehoord. We wilden dit voor het nageslacht niet verloren laten gaan en openbaar maken. Het zijn de verhalen van de gewone mensen uit Stein, Elsloo en Meers in een ongewone periode. Vandaar ook de omvang van het boek.
Persoonlijke dagboeken, beschrijvingen van situaties, unieke foto's etc. Het zijn ook de verhalen die antwoord geven op de vragen die men de ouders of grootouders nog wilde stellen en de belevenissen waarover ze zwegen.

De uitgave is in een beperkte oplage gedrukt en is inmiddels uitverkocht!  

Een gezamenlijke uitgave van Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo.

 

 

 • Laatste update op .

Werk aan de winkel in 2019

Het Streekmuseum, volgens velen een van de fraaiste monumenten in Elsloo, is tijdelijk aan het zicht onttrokken door steigers en doeken. De voorgevel wordt gerestaureerd, twee jaar nadat een bedrijf de muur van baksteen en mergel veel te rigoureus had gereinigd en flink beschadigde. 

De aannemer, een schildersbedrijf en de gemeente gingen behoorlijk in de fout. De Limburger, 15.03.2019 >

Tijdens de werkzaamheden is het museum op de reguliere openingsdagen gewoon geopend. Mooi meegenomen dat de entreeprijs daardoor tot 7 september 2019 slechts 2 euro bedraagt, in plaats van de gebruikelijke 4 euro.

Streekmuseum steigers 01.08.2019

Naar verwachting staat het museum er vanaf 7 september weer tiptop op. Juist op tijd voor de Bevrijdingsexpositie en het Museumweekend op 15 september.

Een onderaannemer van een ingehuurd schildersbedrijf heeft bij het verwijderen van hardnekkige oude verflagen de voorgevel dermate beschadigd dat deze nu grondig gerestaureerd moet worden.

De gemeentelijke Welstandscommissie heeft het herstelplan van het schildersbedrijf afgekeurd en het college van B & W geadviseerd een herstel- en onderhoudsplan door professionele partijen te laten maken. Zowel het schildersbedrijf als de onderaannemer zijn door de gemeente (eigenaar van het complex) aansprakelijk gesteld.

DDL 20170801 Streekmuseum gevel

klik voor vergroting op afbeelding

Werk aan gevel Streekmuseum stilgelegd

Tijdens straalwerkzaamheden aan de eeuwenoude gevel van het Streekmuseum zijn niet alleen verfwerk en voegen verwijderd, maar ook stukken mergel en veldbrandsteen. Eigenaar en opdrachtgever de gemeente Stein heeft het werk tot nader order laten stil leggen en onderzoekt of zij de aannemer aansprakelijk kan stellen voor de schade.

Guus Peters, aleserloog en bestuurslid Streekmuseum, betreurt het voorval. Tegelijkertijd relativeert hij het, want volgens hem is de gevel de afgelopen 300 jaar in fasen gebouwd en al vaak hersteld en gewijzigd. Daarom moeilijk aan te geven wat de historische en monumentale waarde is. "De gevel was niet voor niets geverfd en dat was ook nu weer de planning; daarna ziet ie weer prima uit!" (klik voor vergroting op onderstaand artikel uit De Limburger)

DDL 2017.06.26 Gevel Streekmuseum

 

 • Laatste update op .

Gouverneur Theo Bovens bezoekt Streekmuseum Elsloo in 2018

Donderdag 19 juli 2018 heeft de gouverneur van Limburg in het kader van zijn surprise-toer 2018 het Streekmuseum in Elsloo bezocht. Het idee achter de surprise-toer is om te kijken welke passie medewerkers van de provincie hebben naast hun reguliere werkzaamheden. Zodoende heeft hij donderdagmiddag Anita van Mulken bezocht in het museum; zij is milieuadviseur voor de provincie, maar daarnaast ook de secretaris van het Streekmuseum.

Anita van Mulken gouverneur Bovens 20180719

Op de foto: Anita en haar baas, gouverneur Theo Bovens (klik voor vergroting)

Anita en de voorzitter van het museum Hugo Luijten hebben de gouverneur rondgeleid in het museum en daarbij ook de plannen voor de toekomst uit de doeken gedaan. Het werd al snel koffietijd en deze hebben we in de herinneringskeuken samen met enkele vrijwilligers van het museum en gasten van het museum gedronken, met een stukje vlaai natuurlijk. De gasten van deze dag zijn woonachtig in La Famille in Elsloo en zij komen geregeld naar het museum om in de herinneringskeuken (keuken is in jaren 50 stijl) letterlijk herinneringen op te halen aan hun jongere jaren. Na een gezellige babbel ging de gouverneur ook heel geduldig met de bewoners op de foto.

gouverneur Bovens bewoners LaFamille 20180719

Op de foto: de gouverneur aan de vlaai met bewoners en vrijwilligers van La Famille (klik voor vergroting)

Daarna hebben we de heer Bovens in onze net geopende nieuwe expositieruimte rondgeleid, waar wij ook terecht trots op zijn. Hij sprak ook enkele keren zijn bewondering uit voor het werk en de passie waarmee bestuur en vrijwilligers het museum levend houden.

De gouverneur vindt het museum dan ook méér dan een streekmuseum, hij noemt het een Historiehuis. Wij vinden dit een groot compliment en zijn er dan ook trots op. 
Het was erg bijzonder om een middag de gouverneur in het museum op bezoek te hebben.

Op de foto: Gouverneur Bovens krijgt tekst en uitleg van voorzitter Hogo Luijten (klik voor vergroting)

gouverneur Bovens Hugo Luijten 20180719

 • Laatste update op .

Nieuwbouw Streekmuseum open !

Streekmuseum Elsloo nieuwbouw 2018

Op zondag 1 juli 2018 is de nieuwbouw van het Streekmuseum Elsloo officieel geopend.

Streekmuseum HH41044

Jan Pijpers helpt wethouder Gina van Mulken een handje bij de opening

Na een gedegen voorbereiding en veelvuldig overleg met deskundigen is het gelukt de plannen van de werkgroep inrichting nieuwbouw, bestaande uit vrijwilligers van het museum, te realiseren.

Volgens het principe van "storytelling" wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van het leven langs de Maas en wordt de culturele erfenis van onze voorouders bewaard als verbindend element voor volgende generaties van beide Maasoevers.

Streekmuseum HH41068

Streekmuseum HH41063

Foto's: Henk Helwig, klik voor vergroting

Het publiek is vanaf dinsdag 3 juli op de gebruikelijke openingstijden van harte welkom in de nieuwbouw (tegen de oude entree prijs)

Tijdens het Monumentenweekend op 9 september is Open Dag, met gratis toegang, speurtocht door het museum voor kinderen en het historisch spektakel Aelse anno dertiger jaren.

Hieronder een reportage van Lokale Omroep Stein over de opening.

https://www.youtube.com/embed/8ZC8Swkt_lw


Hoogste punt bereikt

Update 24.06.2015

Op woensdag 24 juni 2015 was er een feestje bij het Streekmuseum Op de Berg in Elsloo: het hoogste punt van de nieuwbouw werd bereikt en traditiegetrouw wordt daar door bouwend Nederland een glaasje op gedronken.

De verwachting is dat het publiek tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september een kijkje kan nemen in de dan nog kale nieuwbouw. Daarna zullen de medewerkers met de inrichting beginnen.

Streekmuseum-nieuwbouw-04.2015


Nieuwbouw gestart

Op maandag 27 januari 2015 werd om 16.00 uur het officiële startschot gegeven voor de nieuwe aanbouw van het Streekmuseum. Aanwezig waren wethouder Fiddelers. Loek Nieuwendijk, cultuurambtenaar gemeente, Ralph Lahay, architect, de projectleider en uitvoerder van de aannemersbedrijf BRM BOUW en namens het museumbestuur, Hugo Luijten, Jan Nijsten en Jan Pijpers.

Omdat het heel slecht weer was, werden er korte toespraken gehouden door Hugo en de wethouder. Als openingshandeling onthulde de wethouder de spandoeken met tekening van de nieuwbouw en uitvoerders van het project.
De start werd bezegeld met een handdruk van onze voorzitter Hugo Luijten met wethouder Fiddelers.

Inmiddels is de tuin afgegraven en kan spoedig met betonwerk etc begonnen worden.

 

 • Laatste update op .

Expositie Wielrennen aan de Maas

Vanwege de zeer grote belangstelling heeft het Streekmuseum besloten de tentoonstelling over wielrennen in het Maasland te verlengen tot 1 februari 2018.

Streekmuseum Elsloo wielrenexpo 2017

Oud-wielrenners Henk Steevens en Bennie Keulen (nu perschef bij het team van Tom Dumoulin)

Veel oud-wielrenners, vaak met kinderen en kleinkinderen, wielerliefhebbers uit het hele land en meer dan 1500 andere belangstellenden hebben de tentoonstelling in het nieuwe gedeelte van het museum reeds bezocht en herinneringen opgehaald bij de beelden en souvenirs van weleer.
De herkenbaarheidsfactor bij de bezoekers is hoog en de verhalen van vroeger over de Tour de France, de Ronde van Elsloo, de A van Stein, de doorkomsten van de Amstel Gold Race, de Ronde van Limburg en de triatlon zorgen voor een geanimeerde sfeer in het museum.

Zo ook afgelopen zaterdag, de elfde van de elfde, toen de rasechte carnavalist Henks Steevens zijn vroeger pupil Bennie Ceulen samen met Maria Heijen, museumgids, een rondleiding gaf.
Bennie had tijd gevonden ondanks zijn drukke werkzaamheden als pr chef voor de ploeg van Tom Dumoulin om zijn oud-ploegleider te bezoeken. Hij stak zijn enthousiasme niet onder stoelen en banken en liet weten "een mooie en interessante expositie" gezien te hebben. Ook voor de rest van het museum had hij "veel complimenten"

De tentoonstelling is te zien gedurende de openingstijden van het museum op dinsdag, woensdag, donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur

DDL 20170918 Wielrennen aan de Maas 01 2

Met dank aan Merel Visscher en Harry Heuts van De Limburger. 

Tourlegendes Elsloo

Op zaterdag 16 september is de tentoonstelling "Wielrennen aan de Maas" op bescheiden wijze officieel geopend door Henk Steevens.

Sjefke Janssen, Henk en Harie Steevens en (import Elslonaar) Jan Nolten hebben Elsloo onuitwisbaar op de wielerkaart gezet. Hier kunt u alvast een indruk krijgen >

Middels een vijftigtal foto's en memorabilia wordt aandacht besteed aan wielrenners uit de jaren '40, '50 en '60 die Elsloo en Stein nationaal en internationaal op de kaart hebben gezet. De tentoonstelling ondersteunt het initiatief van de werkgroep Domein Elsloo (onderdeel van Dorpsplatform Elsloo) om te komen tot een wielrennen-monument aan de Maasberg. 

Ook L1 TV besteedde aandacht aan de expositie middels bovenstaande reportage.

Kampioenen als Sjefke Janssen, Jan Nolten en Harrie Steevens woonden in Elsloo. Foto's, fietsen en historische memorabilia herinneren aan die glorietijden in het wielrennen.

Volgens Hugo Luijten, voorzitter van het Streekmuseum, heeft dat opmerkelijke talent een geografische verklaring. "De dorpen langs de Maas waren heel lang afgelegen dorpen. Ze lagen met hun neus naar de Maas, en niet naar de dorpen daarachter. Dat betekent dat zich een eigen typische Maaslandse mentaliteit heeft ontwikkeld. Dat is een mentaliteit van aanpakken. Elsloo was niet al te rijk, dat betekent dat je nergens bang voor moet zijn, en hard moet aanpakken. Die onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen typeert de Maasstreek."

De voorzitter van het Streekmuseum pleit voor een wielermonument onderaan de Maasberg. "Iedere belangrijke Limburgs wielerstad heeft dat, wij hebben niets. Daarom ondersteunen we het initiatief van het Domein Elsloo om een wielermonument te plaatsen op de Maasberg".

 • Laatste update op .

Limburg in beeld anno 1918

(na starten video, klik op icoon rechts voor volledig scherm)

Deze documentaire uit 1918 over Zuid-Limburg bestaat uit vier delen. Oorspronkelijk waren ze bedoeld voor het onderwijs.

De film "Maastricht" bevat beelden van de Maas, de (binnen)stad en de Sint Pietersberg.

"Landbouw en veeteelt in Limburg" toont het glooiende Limburgse landschap met zijn boerenhoeven.

"Mergel-industrie" is een reportage van een belangrijke Limburgse bedrijfstak. In de mergelrotsen in Zuid-Limburg zijn gangen uitgehouwen voor het winnen van mergelsteen, dat al eeuwen wordt gebruikt voor het bouwen van huizen. De mergel wordt gezaagd en daarna vervoerd in treinen en boten. Fijne mergel wordt gebruikt als meststof.

"Valkenburg en omgeving" begint met idyllische plaatjes van Valkenburg en omgeving. Daarna gaan we met de trein van Valkenburg naar het Vierlandenpunt bij Vaals en passeren o.a. Bemelen, Gronsveld, St. Geertruid, Mheer, Gulpen en Slenaken.

 • Laatste update op .

Erfgoed in de gemeente Stein

Eind 2015 is de gemeente samen met vrijwilligers gestart met het opstellen van een erfgoedbeleid. Hierin komt te staan hoe wij met het cultuurhistorische erfgoed omgaan, zodat dit zo goed mogelijk behouden blijft voor komende generaties.

Inmiddels heeft de selectie van het meest waardevolle erfgoed plaatsgevonden en is beleid opgesteld hoe om te gaan met dit erfgoed. Op www.gemeentestein.nl/erfgoed kunt u de diverse documenten vinden en de lijsten van de geselecteerde bouwwerken, kleine monumenten en de landschapselementen. 

Vervolgproces
Op 13 (beeldvormend) en 21 maart 2019 (oordeel- en besluitvormend) behandelt de gemeenteraad het erfgoedbeleid. Belangrijk om te weten is dat het waardevolle erfgoed door middel van een bestemmingsplan of omgevingsplan beschermd gaat worden. Dit plan bevat regels over hoe om te gaan met beschermd erfgoed en wordt pas opgesteld nadat de gemeenteraad het erfgoedbeleid heeft vastgesteld.

Voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan of omgevingsplan (naar verwachting eind 2019) gaan we een inloopbijeenkomst organiseren waarbij we belanghebbende inwoners nadere toelichting geven. Ook bestaat tijdens de procedure de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. De data van de bijeenkomst en inspraak zullen we tijdig via diverse kanalen publiceren, waaronder Weekblad VIA Limburg en onze website. 

De inventarisatiekaart van Erfgoed in de gemeente Stein is bereikbaar via deze link > buro4-nl.wixsite.com/stein of klik op onderstaande afbeelding.

Overzichtskaart Erfgoed Stein

(foto bovenaan: gemeente Stein)


Update december 2017:
Inmiddels heeft Buro4 samen met vrijwilligers al een fiks aantal gebouwen, monumenten en landschapselementen in kaart gebracht.
Naast een update van de kaarten met Meers en Maasband, is ook een knop online gezet waarmee een pdf bestand (eerste concept) met de globale geschiedenis van Stein en het landschap kan worden gedownload.

De site is bereikbaar via deze link > buro4-nl.wixsite.com/stein of klik op onderstaande afbeelding.

Overzichtskaart Erfgoed Stein

Inventarisatie
In de afgelopen periode heeft een inventarisatie plaatsgevonden van Elsloo en Catsop. Deze is verricht door Buro4 in samenwerking met vrijwilligers uit de Steinse gemeenschap. Benieuwd naar welke objecten en landschapselementen in aanmerking komen voor een beschermde status? Kijk dan hier: https://buro4-nl.wixsite.com/stein Let wel, dit is een eerste aanzet en het voorzicht is dan ook nog niet compleet. Heb jij een aanvulling? Geef het online door!

In Elsloo en Catsop vinden we het cultuurhistorisch erfgoed van groot belang? Wilt u meepraten over het behoud hiervan. Kom dan naar de bijeenkomst van het Dorpsplatform Elsloo op woensdag 14 juni aanstaande om 19.00 uur in het Maaslandcentrum. Daar wordt de eerste inventarisatie van het cultuurhistorisch erfgoed in Elsloo en Catsop gepresenteerd.

Deze inventarisatie is recent uitgevoerd door Buro4 samen met o.a. Guus Peters van het Streekmuseum in Elsloo. Samen met de aanwezigen wordt ook een eerste selectie gemaakt. Dit geheel vormt een onderdeel van een interactief traject om te komen een erfgoedbeleid. Guus Peters zal tijdens deze avond een korte inleidende presentatie geven over de ontwikkeling van de wegen en de landschappen rond Elsloo en Catsop.

Wat is erfgoed?
Cultuurhistorisch erfgoed en monumenten zijn overblijfselen uit het verleden die getuigen van de geschiedenis van de gemeente, de verschillende kernen en hun inwoners. Het is dus breder dan de term 'monument' die veelal voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed, etc.

Het belang van erfgoed
Erfgoed draagt bij aan de belevingswaarde van onze leefomgeving en is in grote mate bepalend voor het karakter en de identiteit van een kern of dorp.

Amateurhistorici
Omdat het erfgoed deel uit maakt van de samenleving en het erfgoedbeleid wordt opgesteld voor de samenleving, wil de gemeente inwoners de mogelijkheid bieden om te participeren bij de totstandkoming van het erfgoedbeleid. Met name historische verenigingen en amateurhistorici kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Zij zijn immers bekend met de omgeving, de plaatselijke geschiedenis en kennen vaak ook de verborgen historische relicten. Iedereen is op deze avond welkom om informatie te verkrijgen of zijn of haar inbreng te leveren.

Denk mee over het erfgoed in de gemeente Stein

Op 23 november 2016 heeft Har van der Borgh van Buro4 een presentatie gegeven over het project om het Erfgoed in de gemeente Stein helemaal in kaart te brengen: gebouwen, voorwerpen, landschappen en ook verhalen. De bijeenkomst werd door ruim 50 belangstellenden bezocht. De presentatie kunt u hier downloaden >

Aan het eind van deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Dat ziet er als volgt uit:
De eerste stap bestaat uit het verzamelen van gemeente breed gegevens van gebouwen, landschap en kleine monumenten. Deze gegevens worden door Buro4 samen met Jos Drubers, Guus Peters en Piet van Mölken verzameld en voor zover mogelijk al ingebracht in het systeem van Buro4.

Een verdere inventarisatie plaatsvinden per voormalige gemeente (Elsloo, Stein en Urmond). Hiervoor zal per gebied een werkgroep worden samengesteld. Gestart wordt met de voormalige gemeente Elsloo. Dit deelproject is de pilot voor de overige gebieden. Mensen die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in deze werkgroep kunnen zich hierbij aanmelden bij Har van der Borgh (har.van.der.borgh@buro4.nl). De gemeente zal hiervoor ook de DOP werkgroepen binnen het gebied benaderen.

Het is vervolgens de bedoeling om het resultaat van de inventarisatie via het DOP aan de diverse gemeenschappen te presenteren en voor aanvulling voor te leggen. Voorafgaande hieraan zal het voorlopige inventarisatieresultaat (kaart en overige gegevens) via de gemeentelijke website online worden gezet.
Het uiteindelijke inventarisatieresultaat van de voormalige gemeente Elsloo zal gedeeld worden tijdens een bijeenkomst met u.

 

Het erfgoed draagt bij aan de belevingswaarde van uw omgeving en is in grote mate bepalend voor het karakter en de identiteit van een kern of dorp. Deze identiteit koestert de gemeente Stein en willen we graag zoveel mogelijk behouden. Daarom willen we samen met u het komende jaar nadenken over hoe in de toekomst met dit cultuurhistorische erfgoed om te gaan.

Wat verstaan we onder erfgoed?
Cultuurhistorische erfgoed en monumenten zijn overblijfselen uit het verleden die iets vertellen over de geschiedenis van de gemeente, de verschillende kernen en hun inwoners.
Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed etc..

Voor en met de inwoners
Omdat het erfgoed deel uitmaakt van de samenleving en het dus ook u aangaat, is het belangrijk om samen na te denken over het erfgoed van de toekomst. Uiteraard mogen ook de historische verenigingen en amateurhistorici hierbij niet ontbreken aangezien ook zij een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud van dit erfgoed.

Denk mee!
Bent u geïnteresseerd in het Steinse erfgoed en wilt u meedenken over de toekomst in Stein? Kom dan naar de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook meer uitleg gegeven over het verdere traject.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 november 2016 om 19.00 uur in het Archeologie Museum aan de Hoppenkampstraat 14 A in Stein.

Meld u vooraf aan via tom.willems@gemeentestein.nl. En geef daarbij gelieve aan met hoeveel personen u komt. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 18 november 2016.

 • Laatste update op .

Guus Peters lid Orde van Oranje Nassau

Op 26 april 2016 is onze penningmeester Guus Peters, geridderd en door de Koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Guus Marian Peters

Guus Peters is een van de boegbeelden en steunpilaren van ons museum gedurende meer dan 25 jaar. Begonnen als gids bij de “Stichting Streekmuseum Elsloo” ontwikkelde hij al snel zodanige activiteiten voor het museum dat hij niet lang hierna in 1990 toetrad tot het bestuur. 
Hij is al die jaren een grote steun en toeverlaat van de stichting geweest op alle mogelijke fronten en is dat momenteel als penningmeester nog steeds.

Naast zijn activiteiten voor het museum heeft hij jarenlang onderzoek gedaan naar de lokale geschiedenis van Elsloo en het Maasdal. Zijn bevindingen heeft hij in vele honderden pagina's op de website www.Elsloo.info gepubliceerd onder de rubriek “Historie”.
Ook heeft hij in 2012 de cultuurhistorische vereniging “Regiment Graaf d’Arberg” opgericht. Informatie over deze vereniging is te vinden op de website “Elsloo.info”. Verder is hij ook bestuurslid van de vereniging “Aelserlei”, die zich o.a. bezighoudt met traditionele activiteiten zoals het jaarlijks plaatsen van de “Meiboom”.

Voor twee lokale geschiedkundige boeken die zijn uitgegeven: “De stiefköppige Maaskentjers” en “Catsop” heeft hij de belangrijke lokale geschiedenis geschreven.

Bij de Stichting “Eine Maaskentj” is hij nauw betrokken geweest bij de opnamen en uitbrengen van het Maaskentjleed, een modern volkslied voor de streek.

Mede dankzij zijn culturele inzet is het museum en diverse activiteiten in de gemeente en de regio een begrip geworden. In Elsloo en omstreken staat hij bekend als "de Aelserloog".

Daarnaast is Guus ook maatschappelijk zeer betrokken en actief lid van het Oranjecomité en Dorpsplatform Elsloo.

Bestuur en medewerkers van het museum feliciteren Guus en zijn vrouw Marian met het "lintje"!

 • Laatste update op .

Boek "De Maasvallei In Een Stroomversnelling"

Na enige vertraging is het boek "De Maasvallei in een stroomversnelling" in april 2022 klaar. Het boek is inmiddels uitverkocht.

Boekuitreiking Leader

Bij de foto: Hugo Luijten, voorzitter van Stichting Historiehuis van de Maasvallei, reikt de eerste boeken uit aan LAG-leden Hub Meijers en Jo Dohmen. 
De Lokale ActieGroep (LAG) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het subsidieprogramma LEADER Zuid-Limburg. De LAG bestaat uit inwoners van Zuid-Limburg die actief willen bijdragen aan het bevorderen en verder brengen van lokale initiatieven. Zij helpen de initiatiefnemers van idee tot uitvoering. Ze brengen expertise in en leggen verbindingen tussen initiatieven, personen en organisaties. Ook spelen ze een belangrijke rol bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Het boek en de inrichting van het Historiehuis van de Maasvallei is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van LEADER-Zuid-Limburg.


Streekhistoricus Guus Peters is druk geweest met het schrijven en samenstellen van een nieuw boek: "De Maasvallei in een stroomversnelling" met als ondertitel: -De ontwikkelingen in Elsloo en omgeving tussen 1920 en 1940 -

In dit boek wordt de ontwikkeling en het leven in een typisch Maaslands dorp beschreven tussen 1920 en 1940. Een periode waarin de aanleg van de Staatsmijn Maurits in Geleen en de mijn Limbourg-Meuse in Eisden-Maasmechelen, de daarbij horende huisvesting van arbeiders en de aanleg van infrastructuur - zoals het Julianakanaal - zorgen voor een landschappelijke, economische, sociale en culturele omwenteling. 
Elsloo achten wij representatief voor deze ontwikkelingen in alle dorpen in de Maasvallei tussen Geulle en Grevenbicht en aan de Belgische zijde van de Maas tussen Rekem en Stokkem.

 • Een verzameling van foto's, informatie, anekdotes, krantenberichten en meer...
 • 28 x 21 centimeter groot, harde kaft, 20 hoofdstukken en meer dan 300 pagina's
 • Professionele vormgeving, volledig in kleur gedrukt en duurzaam gebonden.

Subsidies
De uitgifte van het boek werd voor het eerst aangekondigd in 2016, maar om diverse redenen keer op keer uitgesteld, onder andere vanwege de financiële haalbaarheid.
Samensteller Guus Peters en uitgever Historiehuis van de Maasvallei zijn van mening dat het boek een dermate belangrijke periode beschrijft voor de inwoners van de streek dat de aanschaf voor iedereen bereikbaar moet zijn, zonder concessies te doen aan de omvang en de vormgeving. 

LEADER Zuid-Limburg subsidieert bij het Historiehuis van de Maasvallei de inrichting van een kennis- en informatiecentrum over de Nederlands-Belgische Maasvallei. Het nieuwe boek is daar een wezenlijk onderdeel van, vandaar dat LEADER ook een financiële bijdrage aan het boek levert. Daarnaast kan de uitgever subsidies tegemoet zien van Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Provincie Limburg, Gemeente Stein, VSB Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Iets verderop in Elsloo subsidieerde LEADER Zuid-Limburg eerder dit jaar nog een project: de opknapbeurt van Buitenplaats Kasteel Elsloo. Meer weten over deze projecten?

>> Ga naar leaderzuidlimburg.nl/Kennis- en Informatiecentrum Maasvallei 

>> Ga naar leaderzuidlimburg.nl/Historische Buitenplaats Kasteel Elsloo 

Dit boek werd mede mogelijk gemaakt door:

 • Laatste update op .

Opening tentoonstelling 80 jaar Julianakanaal in 2015

Op zaterdag 12 september 2015 opende wethouder Chris Fiddelers de tentoonstelling 80 jaar Julianakanaal en daarmee gelijktijdig de heringebruikstelling van het Streekmuseum. Bij de opening waren enige tientallen genodigden, collegae musea, Vrienden van het Museum, sponsors, buren en vrijwilligers aanwezig.

opening tentoonstellingt julianakanaal 80jaar

Op de voorgrond raadslid Jac Meijers en wethouder Chris Fiddelers, beiden met echtgenote. Rechts nog net in beeld ere-lid Harie Rouvroye. 

Museumvoorzitter Hugo Luijten had nog een verrassing in petto voor bestuurslid en bouwheer Jan Pijpers, ere-lid Harie Rouvroye en de weduwen van Louis Schreurs en Harry Dobbelstein. De Jan Pijpers-zaal, Harie Rouvroye-zaal, Louis Schreurs-zaal en Harry Dobbelstein-plein zorgen er vanaf nu voor dat deze mannen van het eerste uur en onvermoeibare voorvechters van het museum nooit vergeten zullen worden! In de betreffende ruimtes worden hun naamplaquettes aangebracht.

Hugo Luijten met plaquette

Voorzitter Hugo Luijten met plaquette. (foto's Anita van Mulken)

Monumentendag 13 september, het Aelser Vlaajefjès en de tentoonstelling 80 jaar Julianakanaal (in samenwerking met het museum in Stein) waren voor het bestuur van het Streekmuseum voldoende aanleiding om het oude museum weer open te stellen, ondanks dat her en der nog sporen van bouwwerkzaamheden te zien zijn. De nieuwbouw wordt binnenkort opgeleverd en dan kan gestart worden met de afwerking en inrichting. De nieuwbouw wordt officieel geopend in mei 2016.

 • Laatste update op .

2015 Jaar van de Mijnen

De voormalige mijnstreek van Nederland organiseert een themajaar over haar herkomst, met voor inwoners en bezoekers een breed programma aan activiteiten en lange-termijnprogramma's. Bezoek de thema-website⇢

In 1965 kondigde toenmalig minister Joop Den Uyl (PvdA) aan dat de kolenwinning ging stoppen. Nu, vijftig jaar later, is het tijd de balans op te maken. Welk effect hebben de mijnbouwjaren zelf en de jaren na de sluiting op het leven van vandaag de dag? En op welke manier helpt het mijnerfgoed vragen van nu te beantwoorden?

M2015 gaat over nu: over wat de voormalige mijnstreek nu is, en wat de streek wil worden. Maar het kijkt ook terug op haar geschiedenis > website demijnen.nl
 Het laat zien hoe enorm groot de invloed van het mijnverleden op deze regio is geweest, en hoe belangrijk dat verleden is voor toekomstige ontwikkelingen. M2015 wil het verhaal van de mijnstreek vastleggen voor de toekomst. Zodat ook jonge generaties de geschiedenis kunnen voelen en beleven. Zodra wij videomateriaal over de mijnen tegen komen, plaatsen we dat hier. 

logo m2015

 • Laatste update op .

Boek over Catsop

De toekomst, een schaduw van het verleden, gepresenteerd in het zonnige heden

Boek-Catsop2Het boek 'Catsop de toekomst, een schaduw van het verleden, gepresenteerd in het zonnige heden' is te koop bij Drukkerij Knoben te Elsloo voor € 25,- Een bijzonder mooi en origineel geschenk voor onder de kerstboom.
De werkgroep verdient grote complimenten, want zowel qua inhoud als luxe uitvoering is dit boek een juweeltje voor elke lezer en boekenkast!

Het boek, uitgevoerd in full color drukwerk met harde kaft telt 180 pagina's, beschrijft in detail de historie van het landschap, de nederzetting Catsop en haar inwoners. Dit door de eeuwen heen tot aan de dag van vandaag. Het is een unieke weergave van de ontwikkeling van een agrarische nederzetting op de rand van het plateau van Schimmert tot een veelzijdige woongemeenschap. Naast de historische informatie met oude kaarten komen ook de huidige bewoners aan het woord aangevuld met veel oude en nieuwe foto's.
Een boek gemaakt van, voor en door de inwoners van Catsop. Al zullen andere lezers er ook het nodige plezier aan beleven.

Aansprekend lees- en kijkboek
Het is een mooi, lees- en kijkboek geworden waarin verleden en heden van Catsop weergegeven zijn, zodat wetenswaardigheden ook voor de toekomst vastgelegd zijn.
Geen wetenschappelijk verantwoord geschiedenisboek maar verhalend door de inwoners zelf en aangevuld met objectief geschiedkundig materiaal. 

Sfeerbeelden en mooie vormgeving
Naast vele wetenswaardigheden over het verleden staan er prachtige sfeerbeelden in. Dit alles in een mooie vormgeving die past bij deze tijd. Er staan veel (oude) foto's in het boek met daarbij korte ondersteunende teksten waarbij onder andere thema's aan de orde komen als; de historie en het ontstaan van Catsop, leefomstandigheden, arbeid en leven op de boerderij, geloof, kunst, cultuur en het verenigingsleven. Een boek dat je graag en met trots iemand cadeau zou willen geven en dat je ook regelmatig uit je eigen boekenkast ter hand neemt.

Bijdrage aan historisch besef
Catsop kent een lange geschiedenis. Haar (geologisch) ontstaan en achtergrond biedt een goede mogelijkheid tot het vastleggen hiervan, waarbij de geschiedenis en ervaringen van haar inwoners richtinggevend zijn. Door de eigen inwoners aan het woord te laten wordt de diversiteit en veelvormigheid van onze gemeenschap onderstreept waarbinnen ruimte voor elkaar wordt geboden. In een tijd waarin we geconfronteerd worden met verschillende brandhaarden in de wereld ontstaat het besef eens te meer hoe belangrijk pluriformiteit is. Het boek maakt het mogelijk het verleden voor onze (klein)kinderen vast te leggen waarbij historisch besef ertoe bijdraagt dat onze jeugd het leven in het heden weet te waarderen.

 • Laatste update op .

Open dag bij de Bandkeramiekers op 18 augustus 2012

De open dag op zaterdag 18 augustus van de opgravingen van de Bandkeramiekers te Elsloo is druk bezocht.

10 CIMG2581

Ondanks de felle zon en hoge temperatuur zijn zo'n 250 belangstellenden komen kijken naar de opgravingen. De archeologen van Archol hebben de bezoekers in groepen rondgeleid over het terrein en ze in hun stand diverse vondsten laten zien.

Bij de stand van het Streekmuseum Elsloo was veel toeloop om een deel van de eigen Bandkeramiek collectie te bekijken, alsook foto's en tekeningen van eerdere opgravingen te Elsloo.

De archeoloog van het museum, Piet Pijpers, kwam met deze warmte "spraakwater" te kort om iedereen tekst en uitleg te kunnen geven.

Opvallend was dat het publiek een mengeling was van jong en oud. Geen geschiedenis zonder toekomst en geen toekomst zonder geschiedenis. Op de opgraving lokatie wordt weer nieuwbouw gepleegd. Maaskant Wonen (tevens opdrachtgever voor de opgravingen) had daarom ook een stand ingericht over de nieuwbouwplannen.

14 CIMG2586

Na afronding van de opgravingen wordt alle materiaal door Archol en en Universiteit van Leiden bestudeerd. Alle bevindingen komen in een rapport dat t.z.t. (uiterlijk binnen 2 jaar) ook gepubliceerd zal worden. De vondsten komen daarna terug in Limburg in het Provinciaal Depot te Maastricht.

Het Streekmuseum zal in samenwerking met het Provinciaal Depot nagaan welke vondsten vervolgens tentoongesteld zullen worden in Elsloo. Gezien de grote belangstelling voor de Bandkeramiek wordt er reeds gedacht aan het houden van een informatie dag in Elsloo met voorwerpen, foto's en lezingen verzorgt door o.a. het Streekmuseum Elsloo en Archol. (Foto's Angela Coumans)

Gedurende de gehele maand augustus vinden er aan de Joannes Riviusstraat te Elsloo opgravingen plaats van een deel van een 7000 jaar oude nederzetting van de Bandkeramiek.

27 cimg2558

De Bandkeramiekers waren de eerste boerenbevolking in onze streken. Tot dan toe leefden de mensen hier als nomaden en jagers. Omdat de Bandkeramiekers verstand hadden van landbouw en veeteelt, hoefden zij niet meer rond te trekken en kon men zich vestigen in nederzettingen. Zij maakten aardewerk met daarop bandvormig ingekerfde versieringen. Daarom noemt men deze bevolking Bandkeramiekers. In Elsloo zijn eerder al meer dan 100 boerderijen gevonden, alsook o.a. een grafveld, veel werktuigen van vuursteen en aardewerk.

De opgravingen aan de Riviusstraat worden uitgevoerd door bureau Archol in opdracht van woningvereniging Maaskant Wonen. Archol is verbonden aan de Universiteit Leiden. De archeologen van Archol worden met het vele graaf en zoekwerk geholpen door een 30 tal vrijwilligers, veelal afkomstig uit Elsloo. Deze hebben zich aangemeld naar aanleiding van de oproep die in juli in de regionale media heeft gestaan.

In deze opgraving zijn wederom een aantal boerderijen ontdekt en er zijn meerdere gebruiksvoorwerpen gevonden. Ook heeft men een graankuil aangetroffen. In een dergelijke kuil bewaarde men het geoogste graan. Voor het grootste deel om te gebruiken als voedsel, maar ook als nieuw "zaaigoed".

17 cimg2548

Aan de hand van de grondverkleuringen zijn goed de plaatsen te zien waar de zware eiken palen van de boerderijen hebben gestaan. Door dit op de grond aan te tekenen en uit te graven ontstaat er een plattegrond van de boerderij, die een omvang had van ongeveer 7 bij 25 meter.

De geoefende ogen van de archeologen zien aan de hand van de verkleuringen van de grond wat aldaar in het verleden aanwezig is geweest. Zo heeft men tevens bij deze opgraving, min of meer bij toeval, de lokatie van een Romeinse houtskool oven gevonden.

Voor wie geïnteresseerd is in de opgravingen en deze zelf wil gaan bekijken, wordt er op zaterdag 18 augustus een open dag gehouden van 10 tot 16 uur. De archeologen van Archol zullen dan tekst en uitleg geven en voorwerpen laten zien die men gevonden heeft.

Het Streekmuseum Elsloo zal ter plekke een stand inrichten met een aantal voorwerpen van de Bandkeramiek uit de eigen collectie. Daarbij ook een houtskelet maquette van een Bandkeramiek boerderij, zodat de bezoekers zich een beeld kunnen vormen bij wat de archeologen en hun vrijwilligers hebben opgegraven.

 • Laatste update op .

De oorlog als fascinatie

DDL 20120313 HarryRouvroye

Interview met Harie Rouvroye
Een uitgebreid interview met Harie Rouvroye. Harie is een verwoed verzamelaar van oorlogsmateriaal. Onlangs schonk hij zijn zeer omvangrijke (5652 objecten) en unieke collectie aan Streekmuseum De Schipperbeurs. Download en lees hier het volledige artikel »

Bron: De Limburger 13.03.2012

 • Laatste update op .

Uitbreiding musea Elsloo en Stein 2012

Persbericht gemeente Stein dd 05.01.2012

De gemeente Stein bekijkt de uitbreiding van twee musea die de gemeente Stein rijk is. Het gaat om het Archeologiemuseum Dokter Beckers – Pater Munsters in Stein en het Streekmuseum Elsloo in Elsloo. Hierover vindt nog overleg plaats met de besturen van de musea, de direct betrokkenen en omwonenden. In februari 2010 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld om beide musea uit te breiden. Frencken Scholl Architecten BV uit Maastricht is geselecteerd om de wensen en eisen aan het papier toe te vertrouwen.

Samenwerking verenigingen
In 2010 en 2011 zijn er gesprekken gevoerd met de stichtingsbesturen van beide musea over de gewenste faciliteiten die de uitbreiding moet omvatten. Hierbij is in het licht van de strategische toekomstvisie van deze gemeente ook gekeken naar samenwerkingsvormen tussen cultuurhistorische stichtingen en verenigingen binnen de gemeente. Zo zijn het stichtingsbestuur van het Archeologiemuseum, de Steinse tak van het voormalige LGGI (is inmiddels gefuseerd met de Archeologiestichting) en de heemkundevereniging Maasstreek met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot samenwerkingsvormen. De samenwerking is vanuit de besturen zelf tot stand gekomen. Daarnaast heeft er ook al een gesprek plaatsgevonden met de Monumentenstichting Urmond (heemkundige gedeelte) waarbij samenwerking wordt bekeken.

Pluim
De samenwerking tussen de besturen is door de gemeente gefaciliteerd maar is (op initiatief van de Archeologiestichting Dr Beckers – Pater Munsters) door de besturen zelf tot stand gebracht. ‘Een vereniging of stichting een samenwerking met gelijksoortige clubs opleggen werkt simpelweg niet. Wij hebben als gemeente ons best gedaan om mensen bij elkaar te brengen, maar een grote pluim moet uitgaan naar de besturen van de verschillende stichtingen en verenigingen’, stelt wethouder Gina van Mulken. ‘Zo kan het dus ook’, voegt ze nog toe.

In de zomer vond een eerste gespreksronde met directe buren van beide musea plaats over de plannen en afgesproken is in gesprek te blijven. Eind december heeft de gemeente nog gesproken met de omwonenden van het Streekmuseum in Elsloo over de uitbouw van het huidige museum en de mogelijke effecten hiervan op de buurt. ‘Onze indruk is dat de buren aangenaam verrast werden. Ze kunnen met de verstrekte informatie zich een mening vormen en een standpunt innemen. Daar wordt dan ook gebruik van gemaakt. We doen ons best om alle op- en aanmerkingen van buurtbewoners en de wensen en eisen van het bestuur van het museum met elkaar te verenigen. Daar waar strijdigheden liggen, wegen we zorgvuldig af  wat het beste past in de lokale situatie en het algemeen belang. Dat daarbij mogelijk niet iedere wens kunnen vervullen hoort bij een dergelijk proces waarbij verschillende belangen kunnen spelen’, licht wethouder Peter Salden toe.

Vertraging in Stein
In Stein loopt de uitbreiding van het museum vertraging op omdat door het samengaan en onderbrengen van diverse heemkundeverengingen uit de gemeente Stein het eerder toegekende budget niet meer toereikend is. Daarom is er ook nog geen tweede informatiebijeenkomst georganiseerd.

De gemeenteraad krijgt in het eerste kwartaal van 2012 uitgebreid een toelichting. Wethouder Van Mulken: ‘Wanneer verschillende partijen elkaar inhoudelijk opzoeken en elkaar vinden en de gemeente Stein en vooral ook haar inwoners daarbij gebaat zijn, moeten we er alles aan doen om deze partijen te faciliteren en te steunen. Wel moeten we bekijken of er in het licht van de strategische toekomstvisie mogelijkheden en aanknopingspunten zijn. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente maar de beurs blijft trekken. Ook gebruikers moeten zich inspannen en hun steentje bijdragen. Zo hebben we met de besturen van de musea al afgesproken dat de inrichting van het gebouw hun verantwoordelijkheid is’.

Subsidietraject
De gemeente gaat samen met de besturen van de musea inventariseren welke fondsen en subsidiepotjes aangeboord kunnen worden. Overwogen wordt om een gespecialiseerd bureau in de arm te nemen om hiermee de kans van slagen te vergroten. Tot slot gaat de gemeente ook de huurovereenkomsten actualiseren. ‘We willen eerst overeenstemming met gebruikers, de omwonenden en de gemeenteraad, hierbij hoort een ontwerp, de financiering hiervan, maar ook een huurovereenkomst. Wanneer alle afspraken op papier zijn vastgelegd en ondertekend kunnen we aan de slag met de uitvoering en realisatie. Maar eerst lichten we uitgebreid de gemeenteraad in’, aldus wethouder Peter Salden.

Om de voortgang erin te houden begint de gemeente wel alvast met  een verkennend bodemonderzoek, een constructief onderzoek van de tuinmuren en een verkennend asbestonderzoek in Elsloo. In Stein begint de gemeente met een verkennend bodemonderzoek en een verkennend asbestonderzoek.

 • Laatste update op .

Maaskentjleed

Het Maaskentjleed is op zaterdag 10 december gepresenteerd in de Merodehal en zeer goed ontvangen. Wilt u in het bezitkomen van dit prachtig, unieke muziekstuk met bijbehorend boek, dan kunt u voor Euro 12,50 terecht bij o.a. de volgende verkooppunten: Drukkerij Knoben, café Auwt Aelse, Streekmuseum Elsloo te Elsloo.

In de voorinschrijving werden al meer dan 500 exemplaren besteld. U kunt deze alleen afhalen bij Frans van Mulken, Meijgatenstraat 36, 6171JJ Stein telefoon 046-4335466.

Het initiatief
Het initiatief komt van de Stichting Eine Maaskentj. Deze stichting zag verleden jaar het daglicht nadat Guus Peters uit Elsloo, Ed Gravéé uit Berg a/d Maas en Frans van Mulken uit Stein hun krachten hadden gebundeld. In een toevallige ontmoeting stelde ze vast dat er zeker sprake is van een saamhorigheids gevoel tussen de Maaskentjers maar dat dit niet voor iedereen echt vanzelfsprekend is. Ze zagen mogelijkheden om het Maaskentj gevoel te bevorderen.

Vanuit dit gedachtegoed werd de doelstelling gedistilleerd.
Stichting Eine Maaskentj stelt zich tot doel; het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel vanuit de gemeenschappelijk historische en culturele achtergrond. Dit geldt voor de beide Maasoevers, zowel in Nederlands als in Belgisch Limburg. Of je hier nu geboren en getogen bent of uit de randstad komt als je sociaal maatschappelijk mee deint op de golven van dit Maaskentj gevoel, is ‘t Maaskentj Leed voor jou.

‘t Maaskentj Leed.
Het was een hele klus. Ed Gravéé schreef de muziek en samen met Frans van Mulken en Guus Peters werd de tekst inhoud gegeven. Elk lidwoord, voorvoegsel, punt en komma werd bediscussieerd. En zo hoor het aan de Maaskentj. Het moest een prachtig lied worden. Niet uitgevoerd door een orkest of een blaaskapel. Nee, het plan was om in samenwerking met alle harmonieën en fanfares van de Maaskentj een gelegenheidsfanfare te vormen.

Toen dat lukte kwam het volgende obstakel…het arrangement. Niemand minder dan Maurice Hamers werd bereidt gevonden om niet alleen de partituren te schrijven maar ook de daadwerkelijke opnames te verzorgen voor op de CD. Spelenderwijs werd het een fanfare van meer dan 50 “Maaskentjse” top muzikanten. Voor deze gelegenheid o.l.v. dirigent Fried Dobbelstein.
De volgende stap was het koor. Door een samenwerking tussen 4-Tunes, Het Steinder Mannenkoor en Escolum is er een koor ontstaan van wel 60 zangers en zangeressen.
Dit koor staat voor deze gelegenheid onder leiding van Pierre Gerits.
Al met al is het een groots geheel geworden dat recht doet aan de intentie waarmee ‘t Maaskentj Leed geschreven en gecomponeerd is.

CD met Boek
De Steinse fotograaf en grafisch vormgever John Baggen werd aangetrokken om het geheel vorm te geven. Hij heeft er voor gekozen om de CD niet in een vierkant plastic doosje te stoppen maar op te nemen in een boek. Aan de binnenkant van de omslag van het boek treft u dan de CD aan. John Baggen heeft maanden lang op de meest bizarre tijdstippen langs de Maas gefotografeerd. Vaak was dat vlak voor zonsondergang of in het vroege ochtend gloren. Dat heeft een reeks foto’s opgeleverd waarvan u een selectie in het boek terug vindt.

Guus Peters geeft in het boek uitleg en informatie over de tekst van het Maaskentj Leed.
Om het geheel beter te kunnen plaatsen geeft Guus ook uitleg over begrippen als Maasland-Maaslendj, Maaskant-Maaskentj en de historische achtergrond welke ons in oorsprong verbind.

Realisatie
De repetities zijn in volle gang, de studio opnames zijn gepland en binnen afzienbare tijd zal ’t Maaskentj Leed op CD en het boek te verkrijgen zijn. De stichting Eine Maaskentj wil de hoop uitspreken dat het Maaskentj Volksleed ook jou aanspreekt. Wat zou het mooi zijn als het vaak uitgevoerd wordt en overal te horen is.

Voor-intekenen op de CD met Boek.
John Baggen heeft ook de website van de Stichting Eine Maaskentj handen en voeten gegeven. Een informatief medium waar u alles kunt lezen over waar de stichting op voorstaat. Maar niet onbelangrijk; hier kunt ook al voorintekenen op de CD met boek.
Wie voordat de CD en het Boek verschijnt al besteld heeft bovendien € 2,50 voordeel.
Je betaald dan geen € 12,50 maar slechts € 10,=. De oplage is beperkt en de belangstelling groot. Voor meer info: www.einemaaskentj.nl

 • Laatste update op .

Gemeente Stein in gesprek over uitbreiding streekmuseum 2011

De gemeente Stein heeft samen met architect Scholl de eerste verkennende gesprekken gevoerd met  de besturen van de musea in Elsloo en Stein over uitbreiding  van het Streekmuseum en het Archeologiemuseum in Stein. Ook sprak de gemeente met de buren van beide musea. ‘De tekentafel blijft nog even in de kast. We willen eerst de wensenlijstjes bekijken en deze samen met de architect bespreken met bestuur en buren. We  moeten kijken of en hoe de wensen ingepast kunnen worden en daarbij willen we nadrukkelijk ook met de buren en hun wensen rekening houden. Dat is logisch. Een goede buur is altijd beter dan een verre vriend. Dit is dan ook pas het begin. Er volgen ongetwijfeld nog meerdere gesprekken’,  aldus wethouder Gina van Mulken.

Uitbreiding Streekmuseum
Uitbreiding van het Streekmuseum is noodzakelijk omdat er een zeer uitgebreide en kostbare collectie voorwerpen uit het dagelijkse leven van de Maasstreek ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ondergebracht moet worden. Momenteel is hier geen expositieruimte voor. Verder kampt het museum met een  gebrek aan opslag- en vergaderruimte. De gemeenteraad besloot in 2009 om medewerking te verlenen aan de uitbreidingsplannen en stelde in februari 2010 Euro 560.000 beschikbaar voor beide musea. Het sein om met de voorbereidingen te beginnen. Frencken Scholl Architecten kreeg de opdracht na een aanbestedingsprocedure om de advies- en ontwerpopdracht uit te voeren voor zowel het Streekmuseum alsook het Archeologiemuseum.

Uit de eerste gesprekken en verkennend bezoek blijkt dat uitbreiding van het museum in Elsloo  alleen mogelijk is  in de (verhoogde) tuin van het museum. De buren van deze percelen hebben geen bezwaar tegen uitbreiding in de tuin van het museum, mits er zorgvuldig omgegaan wordt met de tuinmuur zodat de privacy en tuingenot niet in gevaar komen.

De voorkeur van de buren gaat echter in eerste instantie uit naar uitbreiding met het monumentale pand Streekmuseum Elsloo.
Voorstel is om ook een groen sedumdak terug te laten komen en indien mogelijk de notenboom te behouden. Het terug laten komen van de gehele tuin op het dak van de uitbreiding is namelijk financieel niet haalbaar.

 • Laatste update op .

Expositie Maas en Maaskentjers in 2011

Momenteel is de nieuwe expositie Maas en Maaskentjers te zien in het Streekmuseum Elsloo te Elsloo.  Als een rode draad is in deze tentoonstelling te zien hoe de mensen (Maaskèntjers) leefden en nog steeds leven met de Maas in hun nabijheid. Bezoekers worden als het ware mee op reis genomen door de tijd, van de prehistorie via schipper Jan Conincx tot aan de huidige tijd met de ontwikkelingen van het Grensmaas project.

Zo werden eeuwenlang goederen over de Maas vervoerd: met een trekschuit.

Maas
De Maas (937 km) ontspringt in Frankrijk en daar waar de Maas de grens tussen België en Nederland vormt, wordt de rivier de "Grensmaas" genoemd. De Maas is een regenrivier en heeft niet altijd op dezelfde plaats gestroomd. In de afgelopen eeuwen is de Maas door bedijking naar de huidige, relatieve smalle bedding gedwongen. Met als gevolg dat er regelmatig overstromingen waren. Om dit te voorkomen wordt door het Grensmaas project de rivier weer de ruimte gegeven. In de expositie Maas en Maaskèntjers wordt op een speelse manier ook aan dit onderwerp aandacht gegeven.

 • Laatste update op .

Elsloo in de krant van 1773

Heerlijk grasduinen in historische kranten bij Delpher >
 

Krantenbericht Elsloo 1773
Het oudste tot dusver gevonden bericht over Elsloo komt uit 1773. Het brengt verslag uit over de arrestatie en ophanging begin december 1773 van "gauwdieven"  tegenwoordig bekend onder de naam Bokkenrijders. Waarschijnlijk betreft het een opsomming korte berichten want daarna worden de graanprijzen te Middelburg vermeld. • Laatste update op .